Tin tức sự kiện

Khoa Kinh tế & Du lịch tổ chức Seminar “Viết bài báo khoa học trong nước & quốc tế”

Nhằm nâng cao năng lực NCKH trong giảng viên, khoa Kinh tế và Du lịch tổ chức buổi Seminar khoa học “Viết bài báo khoa học trong nước và quốc tế” với mục đích trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, cách thức viết và đăng một bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế

Hoạt động sinh viên

Thông báo mới

mid 1

Cựu sinh viên

Đoàn hội CLB

Thông tin học bổng

Tuyển dụng

FANPAGE

FANPAGE KHOA