Tổng quan

     Khoa Kinh tế và Du lịch trường Đại học Quang Trung thực hiện nhiệm vụ đào tạo các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực Kinh tế, du lịch, khách sạn, nhà hàng,… nhằm cung ứng cho thị trường lao động đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

 

* LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

     Khoa Kinh tế & Du lịch trường Đại học Quang Trung được thành lập từ ngày 1/7/2019 trên cơ sở xác nhập từ ba Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kế toán và Khoa Kinh tế – Tài chính ngân hàng (Tiền thân của ba Khoa là Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh được thành lập từ 17/03/2006 theo Quyết định thành lập trường Đại học Quang Trung số 62/2006/QĐ-TTg). Trong chiến lược tái cấu trúc và định hướng phát triển trường Đại học Quang Trung thành một trường đại học lớn, đào tạo đa ngành nghề thì Khoa Kinh tế & Du lịch có nhiệm vụ thực hiện việc đào tạo các ngành nghề liên quan đến lĩch vực kinh tế, du lịch, khách sạn – nhà hàng,… Trong quá hình hình thành và phát triển, Khoa Kinh tế & Du lịch đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện cải tiến Chương trình đào tạo theo định hướng thực hành. Bên cạnh đó, Khoa đã chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển đội ngũ nhân lực cũng như hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu giảng dạy và đào tạo trong tình hình mới.

* CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

* ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

     Cùng với sự mở rộng chuyên ngành đào tạo, quy mô và năng lực của Khoa cũng ngày càng tăng lên. Đội ngũ giảng viên ngày càng được hoàn thiện về chuyên môn với 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên. Cùng với định hướng phát triển mở rộng các ngành chuyên sâu và chương trình chất lượng cao, đội ngũ giảng viên của Khoa cũng đang ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng cho việc đào tạo trong thời gian tới.

 

 

       DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ – DU LỊCH

Stt

Họ và tên

Học hàm,

học vị

Chức vụ

Email

1

Lê Thị Thế Bửu

Tiến sĩ

P.Trưởng khoa

phụ trách,
Trưởng bộ môn

Kinh tế – KTNN

lttbuu@qtu.edu.vn

2

Nguyễn Thị Thanh Dung

Thạc sĩ

P.Trưởng khoa

nttdung@qtu.edu.vn

3

Văn Thiên Hào

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn

Kế toán – Tài chính

vth@qtu.edu.vn

4

Nguyễn Thu Hiền

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn QTKD – Du lịch

nth@qtu.edu.vn

5

Lương Thị Vân

PGS,Tiến sĩ

Giảng viên

ltvan@qtu.edu.vn

6

Đinh Thị Ngọc Quyên

PGS,Tiến sĩ

Giảng viên

dtnquyen@qtu.edu.vn

7

Man Ngọc Lý

Tiến sĩ

Giảng viên

mnly@qtu.edu.vn

8

Nguyễn Thanh Phương

Tiến sĩ

Giảng viên

ntphuong@qtu.edu.vn

9

Nguyễn Xuân Thuỷ

Tiến sĩ

Giảng viên

nxthuy@qtu.edu.vn

10

Thái Minh Hiệp

Thạc sĩ

Giảng viên

tmhiep@qtu.edu.vn

11

Nguyễn Thị Kiều Trang

Thạc sĩ

Giảng viên

ntktrang@qtu.edu.vn

12

Trần Kỳ Hân

Thạc sĩ, NCS

Giảng viên

tkhan@qtu.edu.vn

13

Nguyễn Thị Trà Giang

Thạc sĩ

Giảng viên

nttgiang@qtu.edu.vn

14

Trần Thị Tùng Quyên

Thạc sĩ, NCS

Giảng viên

tttquyen@qtu.edu.vn

15

Lâm Triệu Ngọc

Thạc sĩ

Giảng viên

ltngoc@qtu.edu.vn

16

Ngô Bảo Trang

Thạc sĩ

Giảng viên

nbtrang@qtu.edu.vn

17

Trần Võ Hảo

Thạc sĩ

Giảng viên

tvhao@qtu.edu.vn

18

Huỳnh Thị Thanh Trang

Thạc sĩ

Giảng viên

htttrang@qtu.edu.vn

19

Hà Thị Mỹ

Thạc sĩ

Giảng viên

htmy@qtu.edu.vn

20

Phan Thị Diễm

Thạc sĩ

Giảng viên

ptdiem@qtu.edu.vn

21

Nguyễn Thị Xuân Thanh

Thạc sĩ

Giảng viên

ntxthanh@qtu.edu.vn

22

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Thạc sĩ

Giảng viên

ntahong@qtu.edu.vn

23

Đinh Tuyết Diệu

Thạc sĩ

Giảng viên

dtdieu@qtu.edu.vn

24

Phan Nguyễn Bảo Quỳnh

Thạc sĩ

Giảng viên

pnbquynh@qtu.edu.vn

25

Lê Hồng Điệp

Thạc sĩ

Giảng viên

 

26

Lê Thị Thùy Dung

Thạc sĩ

Giảng viên

 

27

Nguyễn Thị Phương Mai

Thạc sĩ

Giảng viên

 

28

Trương Thị Thùy Trang

Thạc sĩ

Giảng viên

 

29

Văn Hải Ngọc

Thạc sĩ

Giảng viên

 

30

Đặng Duy Mẫn

Thạc sĩ

Giảng viên

 

31

Giáp Thị Thùy Dung

Thạc sĩ

Giảng viên

 

32

Nguyễn Kế Đường

Thạc sĩ

Giảng viên

 

33

Tô Đình Dân

Thạc sĩ

Giảng viên

 

34

Trần Thị Thu Thảo

Thạc sĩ

Giảng viên

 

35

Trần Xuân Thạnh

Thạc sĩ

Giảng viên

 

36

Trương Thanh Bình

Thạc sĩ

Giảng viên

 

37

Vũ Duy Nhật

Thạc sĩ

Giảng viên

 

38

Đinh Công Trí

Thạc sĩ

Giảng viên

 

39

Đinh Xuân Hùng

Thạc sĩ

Giảng viên

 

40

Lê  Thị Hoan

Thạc sĩ

Giảng viên

 

41

Lê Thị Cảnh

Thạc sĩ

Giảng viên

 

42

Mai Thị Yến

Thạc sĩ

Giảng viên

 

43

Nguyễn Đình Phúc

Thạc sĩ

Giảng viên

 

44

Nguyễn Thị Ngọc

Thạc sĩ

Giảng viên

 

45

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Thạc sĩ

Giảng viên

 

46

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thạc sĩ

Giảng viên

 

47

Nguyễn Thùy Huynh

Thạc sĩ

Giảng viên

 

48

Nguyễn Việt Dũng

Thạc sĩ

Giảng viên

 

49

Võ Nguyễn Như Hà

Thạc sĩ

Giảng viên

 

50

Đoàn Thị Thơm

Thạc sĩ

Giảng viên

 

51

Dương Đăng Hòa

Thạc sĩ

Giảng viên

 

52

Lương Thị Kim Oanh

Thạc sĩ

Giảng viên

 

53

Ngô Thanh Ngọc

Thạc sĩ

Giảng viên

 

54

Nguyễn Thị Dạ Hương

Thạc sĩ

Giảng viên

 

55

Trần Anh Huy

Thạc sĩ

Giảng viên

 

56

Hoàng Kỳ Minh

Thạc sĩ

Giảng viên

 

57

Huỳnh Thị Trúc Phương

Thạc sĩ

Giảng viên

 

58

Nguyễn Đại Lâm

Thạc sĩ

Giảng viên

 

59

Nguyễn Hồng Ngọc

Thạc sĩ

Giảng viên

 

60

Nguyễn Thanh Huệ

Thạc sĩ

Giảng viên

 

61

Nguyễn Thị Đặng Nga

Thạc sĩ

Giảng viên

 

62

Nguyễn Thị Minh Thùy

Thạc sĩ

Giảng viên

 

63

Phan Thị Kim Dung

Thạc sĩ

Giảng viên

 

64

Phùng Thị  Trà My

Thạc sĩ

Giảng viên

 

65

Lý Thị Ngọc Quyên

Thạc sĩ

Giảng viên

 

66

Ngô Thị Lệ Thủy

Thạc sĩ

Giảng viên

 

67

Nguyễn Thanh Phong

Thạc sĩ

Giảng viên

 

68

Nguyễn Thị Minh Phương

Thạc sĩ

Giảng viên

 

69

Nguyễn Thị Phúc

Thạc sĩ

Giảng viên

 

70

Nguyễn Thị Việt Mai

Thạc sĩ

Giảng viên

 

* CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

     Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động toàn cầu, người học sau khi tốt nghiệp có thể gia nhập vào thị trường lao động quốc tế. Vì vậy, các chương trình đào tạo của Khoa Kinh tế & Du lịch thường xuyên được đổi mới, cập nhật theo nhu cầu thị trường lao động trong nước và quốc tế.

     Để đào tạo sinh viên ra trường có kỹ năng chuyên môn tốt, Khoa đã thiết kế chương trình theo hướng tăng tỷ lệ thực hành đối với các học phần chuyên ngành, tăng các học phần kỹ năng mềm và tăng số tín chỉ ngoại ngữ để đạt chuẩn đầu ra các ngành đào tao của Khoa.
     Các chương trình đào tạo hiện nay của Khoa, gồm:
     – Quản trị kinh doanh
     – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,
     – Quản trị Khách sạn – Nhà hàng,
     – Kinh tế,
     – Kế toán,
     – Tài chính – Ngân hàng,
     – Kinh tế nông nghiệp.
* CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

      Trong chiến lược tái cấu trúc của mình với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội. Do đó, Trường Đại học Quang Trung đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động dạy, học và nghiên cứu khoa học. Để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên. Nhà trường đã đầu tư trang thiết bị, học liệu cho Thư viện. Hiện nay, trường có thư viện truyền thống, thư viện điện tử với nguồn học liệu phong phú, kết hợp cổ điển và hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu cho sinh viên. Thư viện với phòng đọc sách, phòng học thoáng mát, yên tĩnh, view nhìn ra sân vườn cây xanh yên tĩnh giúp cho sinh viên thêm hăng say học tập, nghiên cứu.

     Khoa Kinh tế & Du lịch thường xuyên hợp tác nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước nhằm chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật, thực hiện tốt nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực kinh tế góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, của vùng; cùng tham gia thực hiện tốt các hoạt động khác của nhà trường và xã hội.

     Hoạt động đào tạo của Khoa đã thu hút sinh viên đến từ trên khắp cả nước, tới nay đã có hơn hàng ngàn cựu sinh viên của Khoa đang hoạt động và thành công trên nhiều vị trí, trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế ở khắp cả nước. Các cựu sinh viên của Khoa đã và đang có nhiều hoạt động tích cực hỗ trợ sự nghiệp đào tạo  và giúp đỡ các bạn sinh viên đang học tập tại trường. Khoa Kinh tế & Du lịch chú trọng đặc biệt việc hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo với các đối tác trong và ngoài nước mang lại những lợi ích thiết thực cho người học. Đội ngũ sinh viên của Khoa với những kiến thức đào tạo được cập nhật thực tiễn đã có nền tảng kiến thức vững vàng để hội nhập tốt với thị trường lao động ngày càng năng động hiện nay.

     Trên con đường phát triển của mình, Khoa Kinh tế & Du lịch hướng tới việc nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, mở rộng các quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, đa dạng hóa các loại hình và bậc đào tạo để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy trong đào tạo các khối ngành Kinh tế và Du lịch của vùng, cả nước và khu vực.

 

Thông báo mới

Previous slide
Next slide
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x