Kết nối doanh nghiệp KT&DL

Trường Đại học Quang Trung nỗ lực kết nối tạo việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp

Việc làm sau khi tốt nghiệp luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm không chỉ đối với bản thân sinh viên mà cả đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Vì vậy, Trường Đại học Quang Trung luôn nỗ lực trong việc hỗ trợ sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Nhà trường luôn đẩy mạnh công tác kết nối, hợp tác doanh nghiệp trong và ngoài nước để giải quyết vấn đề này.

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI DOANH NGHIỆP NHẰM NÂNG CAO CƠ HỘI VIỆC LÀM ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHOA KINH TẾ VÀ DU LỊCH

Ngày nay trong nền kinh tế thị trường, các ngành nghề ngày càng đa dạng, vì vậy nhu cầu của doanh nghiệp về các ngành đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đang gia tăng. Nhưng làm thế nào để đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng cả về kiến thức lẫn kỹ năng luôn là vấn đề mà Trường Đại Học Quang Trung (QTU) nói chung và Khoa Kinh tế – Du lịch nói riêng đặc biệt quan tâm.

Thông báo mới

Previous slide
Next slide