Kết nối doanh nghiệp KT&DL

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI DOANH NGHIỆP NHẰM NÂNG CAO CƠ HỘI VIỆC LÀM ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHOA KINH TẾ VÀ DU LỊCH

Ngày nay trong nền kinh tế thị trường, các ngành nghề ngày càng đa dạng, vì vậy nhu cầu của doanh nghiệp về các ngành đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đang gia tăng. Nhưng làm thế nào để đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng cả về kiến thức lẫn kỹ năng luôn là vấn đề mà Trường Đại Học Quang Trung (QTU) nói chung và Khoa Kinh tế – Du lịch nói riêng đặc biệt quan tâm.

Thông báo mới

Previous
Next