Hội đồng trường

1) Ông Phan Đình Tân Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐHQT
2) Ông Hồ Hồng Nhân Nhà đầu tư
3) Ông Trần Ngọc Nhật Nhà đầu tư
4) Ông Trần Dũng Chinh Nhà đầu tư
5) Ông Nguyễn Đình Phư Hiệu trưởng Trường ĐHQT
6) Bà Trần Thị Việt Ngân Phó Hiệu trưởng Trường ĐHQT
7) Bà Nguyễn Thị Liệu Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Trường ĐHQT

Thông báo mới

mid 1

Cựu sinh viên

Đoàn hội CLB

Thông tin học bổng

Tuyển dụng

FANPAGE

FANPAGE KHOA