Tin tức

Trường Đại học Quang Trung tổ chức Đại hội Chi hội Hội hữu nghị Việt Nam-NewZealand lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2023

Sáng 12/11, Chi hội Hội hữu nghị Việt Nam – NewZealand Trường Đại học Quang Trung tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ I (2021-2023). Tham dự Đại hội có đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định, Hội Hữu nghị Việt Nam–New Zealand tỉnh Bình Định và Ban Giám hiệu Trường Đại học Quang Trung.

Hoạt động

Trường Đại học Quang Trung tổ chức Đại hội Chi hội Hội hữu nghị Việt Nam-NewZealand lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2023

Sáng 12/11, Chi hội Hội hữu nghị Việt Nam – NewZealand Trường Đại học Quang Trung tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ I (2021-2023). Tham dự Đại hội có đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định, Hội Hữu nghị Việt Nam–New Zealand tỉnh Bình Định và Ban Giám hiệu Trường Đại học Quang Trung.

Thông báo mới

mid 1