Tin tức

Hội thảo quốc tế “Giảng dạy tiếng Anh trong thời kỳ bình thường mới: Chương trình, phương pháp giảng dạy, đánh giá”

Sáng 14/3, Trường Đại học Quang Trung phối hợp với Công ty Cổ phần Quốc tế SEM, Học viện Đào tạo TESOL Quốc tế Úc và Hội đồng Anh tổ chức Hội thảo quốc tế về chủ đề “Giảng dạy tiếng Anh trong thời kỳ bình thường mới: Chương trình, phương pháp giảng dạy, đánh giá” trên nền tảng trực tuyến Zoom.

Hoạt động

Quang Trung University representative attendend the Virtual Roundable 2021 by BORNAD and English Australia

On 14 December 2021, MA Tran Van Co, the Manager of the Office of Communications and Admissions; the Director of the Informatics and ForeignLanguage Center of Quang Trung University, attended the Virtual Roundable 2021 which was delivered by BORNAD, English Australia. The Roundable was supported by Australian Embassy, Vietnam; Australia – Viet Nam Enhanced Economic Engagement Grant (AVEG) and National Foreign Languages Project – Ministry of Education of Viet Nam.

Thông báo mới

mid 1