Tin tức sự kiện

Trường ĐH Luật (Đại học Huế) phối hợp cùng Trường ĐH Quang Trung tổ chức Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Luật tại Bình Định

Nhằm đảm bảo tiến độ học tập và các quyền lợi của học viên cao học ngành Luật Kinh tế không bị gián đoạn trong thời gian dịch Covid 19 diễn ra phức tạp, sáng 16/10, Trường ĐH Luật, Đại học Huế đã phối hợp cùng Trường ĐH Quang Trung tổ chức Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Khóa 11(2019-2021) tại Bình Định.

Cựu sinh viên

Thông báo mới

Previous
Next

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG

Copyright 2020 – QTU