Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Cựu sinh viên phòng đạo tạo quản lý sinh viên

Cảm nhận của sinh viên về Trường Đại học Quang Trung

Trường Đại học Quang Trung đã xác định phương châm giáo dục là đặt chất lượng lên hàng đầu, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có kiến thức chuyên môn sâu, kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, có trách nhiệm xã hội, ý thức phục vụ cộng đồng và có khả năng tham gia vào thị trường lao động toàn cầu. Sau tốt nghiệp ra trường, các cựu sinh viên Trường Đại học Quang Trung vẫn luôn dành tình cảm sâu sắc và chân thành cho Trường.

Thông báo mới

Previous slide
Next slide