Tin tức SHUD

Thứ 7 yêu thương – Cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19

Với tinh thần “có gì tặng nấy”, thầy và trò Trường Đại học Quang Trung mong muốn đóng góp một phần nào đó thể hiện sự quan tâm, động viên và cổ vũ tinh thần cho những người đang thực hiện cách ly y tế. Đại diện quản lý Khu cách ly rất ghi nhận tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà trường đối với công tác cách ly y tế.

GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Ngành Công nghệ sinh học là ngành học hấp dẫn, thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm và theo học hiện nay. Thị trường lao động của ngành Công nghệ sinh học luôn tiềm năng và có tính cạnh tranh cao. Nhiều tập đoàn và công ty thuộc các lĩnh vực công nghệ khác nhau trên thế giới đã bắt đầu triển khai các dự án đầu tư có liên quan đến ngành Công nghệ sinh học. Mục tiêu đào tạo ra các kỹ sư/ cử nhân có đạo đức, trình độ chuyên môn cao và kiến thức quản lý tốt, có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ mới khả năng giải quyết vấn đề, giỏi ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin tốt.

Thông báo mới

Previous
Next

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh