Thông báo QTU

Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2023

Căn cứ Công văn số: 7350/UBND-VX ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định đồng ý cho phép Trường Đại học Quang Trung phối hợp với Đại học Huế tuyển sinh trình độ Thạc sĩ tại Trường Đại học Quang Trung, Trường Đại học Quang Trung phối hợp với các Trường Đại học thuộc Đại học Huế thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2023.

Thông báo nghỉ Tết dương lịch năm 2023

Trường Đại học Quang Trung thông báo về việc nghỉ Tết dương lịch 2023. Cụ thể, toàn thể CB-GV-NV và sinh viên Nhà trường sẽ được nghỉ 03 ngày, từ ngày 31/12/2022 – hết ngày 02/02/2023.

Thông báo tuyển dụng tháng 11/2022

Trường Đại học Quang Trung thông báo tuyển dụng các vị trí việc làm và số lượng CB-GV còn thiếu để bổ sung nguồn nhân lực và đáp ứng nhu cầu công việc của Nhà trường

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Quang Trung thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa các ngành: Luật, Ngôn ngữ Anh và Quản lý Nhà nước.

Thông báo mới

mid 1