Thông báo QTU

Cập nhật thông tin tuyển sinh các lớp nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế đợt tháng 10 năm 2021

Căn cứ Công văn số 279/TCDL-LH ngày 19 tháng 03 năm 2020 của Tổng cục Du lịch cho phép Trường Đại học Quang Trung tổ chức học, thi Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế và nội địa, Trường Đại học Quang Trung thông báo tuyển sinh các lớp Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế.

Thông báo số 19/TB-ĐHQT-BCĐPCD COVID – Thông báo khẩn về việc tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Căn cứ Thông báo Khẩn số 13 (Thông báo số: 236/TB-SYT) ngày 30/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Bình Định về việc tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Nhà trường thông báo đến toàn thể CB-GV-NV và học viên, sinh viên về các điểm nguy cơ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thông báo mới

mid 1