Tin tuyển sinh QTU

Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2023

Căn cứ Công văn số: 7350/UBND-VX ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định đồng ý cho phép Trường Đại học Quang Trung phối hợp với Đại học Huế tuyển sinh trình độ Thạc sĩ tại Trường Đại học Quang Trung, Trường Đại học Quang Trung phối hợp với các Trường Đại học thuộc Đại học Huế thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2023.

Trường Đại học Quang Trung thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào đại học chính quy năm 2021

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển là tổng điểm thi của 3 môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, được làm tròn đến hai chữ số thập phân, không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống. Theo thông báo, ngành Điều dưỡng có mức điểm cao nhất là 19 và sẽ được thay đổi theo điểm sàn quy định của Bộ GD&ĐT công bố.

Thông báo mới

mid 1