Tin tức sự kiện TCCB

Công văn số 55/ĐHQT ngày 31/7/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND tỉnh Bình Định

Trường Đại học Quang Trung ban hành Công văn số 55/ĐHQT ngày 31/7/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND tỉnh Bình Định. Công văn yêu cầu CB-GV-NV, người lao động, học viên, sinh viên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong 15 ngày kể từ 06h00 ngày 01/8/2021 trên phạm vi toàn tỉnh Bình Định.

Thông báo số 20/TB-ĐHQT-BCĐPCD COVID, ngày 03/7/2021 – Thông báo khẩn số 2 về việc tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 03/7/2021, Trường Đại học Quang Trung ban hành Thông báo số 20/TB-ĐHQT-BCĐPCD COVID, ngày 03/7/2021 – Thông báo khẩn số 2 về việc tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Nhà trường thông  báo đến CB-GV-NV, người lao động, sinh viên và học viên của Trường nghiêm túc thực hiện theo nội dung của Thông báo Khẩn số 16 của Sở Y tế tỉnh Bình Định và Thông báo Khẩn số 2 của Trường Đại học Quang Trung.

THÔNG BÁO MỚI

Previous
Next