Tên tỉnh/TP
  Tên trường
  Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc đối tượng nào thì chọn đối tượng bên phải)
  Khu vực ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc khu vực nào thì chọn ký hiệu của khu vực (KV1,KV2-NT, KV2, KV3) vào ô khu vực ưu tiên)
  Sau khi đã đọc và hiểu rõ các quy định về tiêu chí và điều kiện xét tuyển của Nhà trường, tôi đồng ý xét tuyển học bạ vào trình độ Đại học như sau: (chọn phương thức xét tuyển)
  Đã đăng ký Xét tuyển bằng Tổng điểm Trung bình lớp 12 theo tổ hợp 3 môn
  Ngành 1
  Tổ hợp môn
  Nhập điểm 3 môn
  Điểm môn 1:
  Điểm môn 2:
  Điểm môn 3:
  Ngành 2
  Tổ hợp môn
  Nhập điểm 3 môn
  Điểm môn 1:
  Điểm môn 2:
  Điểm môn 3:
  Ngành 3
  Tổ hợp môn
  Nhập điểm 3 môn
  Điểm môn 1:
  Điểm môn 2:
  Điểm môn 3:
  Đã đăng kýXét tuyển bằng Tổng điểm Trung bình 3 học kỳ theo tổ hợp ba môn (HK1, HK2 năm lớp 11, HK1 năm lớp 12)
  Ngành 1
  Tổ hợp môn
  Nhập điểm 3 môn
  Học kỳ 1 lớp 11:
  Học kỳ 2 lớp 11:
  Học kỳ 1 lớp 12:
  Ngành 2
  Tổ hợp môn
  Nhập điểm 3 môn
  Học kỳ 1 lớp 11:
  Học kỳ 2 lớp 11:
  Học kỳ 1 lớp 12:
  Ngành 3
  Tổ hợp môn
  Nhập điểm 3 môn
  Học kỳ 1 lớp 11:
  Học kỳ 2 lớp 11:
  Học kỳ 1 lớp 12:
  Đã đăng kýHọc bạ các lớp 10, 11 và học kỳ I của lớp 12 theo tổ hợp 03 môn
  Ngành 1
  Tổ hợp môn
  Nhập điểm học bạ
  Điểm học bạ lớp 10:
  Điểm học bạ lớp 11:
  Điểm học bạ HK1 12::
  Ngành 2
  Tổ hợp môn
  Nhập điểm học bạ
  Điểm học bạ lớp 10:
  Điểm học bạ lớp 11:
  Điểm học bạ HK1 12::
  Ngành 3
  Tổ hợp môn
  Nhập điểm học bạ
  Điểm học bạ lớp 10:
  Điểm học bạ lớp 11:
  Điểm học bạ HK1 12::

  Lưu ý: Thí sinh có thể chọn một trong ba hoặc chọn cả ba để tăng cơ hội trúng tuyển
  Đã đăng kýXét tuyển thẳng (Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT và đạt một trong các điều kiện sau)
  Ngành 1
  Ngành 2
  Ngành 3

  Bạn biết đến ĐẠI HỌC QUANG TRUNG thông qua các kênh nào sau đây? (có thể click chọn nhiều kênh)