Tên tỉnh/TP
  Tên trường
  Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc đối tượng nào thì chọn đối tượng bên phải)
  Khu vực ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc khu vực nào thì chọn ký hiệu của khu vực (KV1,KV2-NT, KV2, KV3) vào ô khu vực ưu tiên)
  Sau khi đã đọc và hiểu rõ các quy định về tiêu chí và điều kiện xét tuyển của Nhà trường, tôi đồng ý xét tuyển học bạ vào trình độ Đại học như sau: (chọn phương thức xét tuyển)
  Đã đăng ký Xét tuyển bằng Tổng điểm Trung bình lớp 12 theo tổ hợp 3 môn
  Ngành 1
  Tổ hợp môn
  Nhập điểm 3 môn
  Điểm môn 1:
  Điểm môn 2:
  Điểm môn 3:
  Ngành 2
  Tổ hợp môn
  Nhập điểm 3 môn
  Điểm môn 1:
  Điểm môn 2:
  Điểm môn 3:
  Ngành 3
  Tổ hợp môn
  Nhập điểm 3 môn
  Điểm môn 1:
  Điểm môn 2:
  Điểm môn 3:
  Đã đăng kýXét tuyển bằng Tổng điểm Trung bình 3 học kỳ theo tổ hợp ba môn (HK1, HK2 năm lớp 11, HK1 năm lớp 12)
  Ngành 1
  Tổ hợp môn
  Nhập điểm 3 môn
  Điểm môn 1
  Điểm môn 2
  Điểm môn 3
  Ngành 2
  Tổ hợp môn
  Nhập điểm 3 môn
  Điểm môn 1
  Điểm môn 2
  Điểm môn 3
  Ngành 3
  Tổ hợp môn
  Nhập điểm 3 môn
  Điểm môn 1
  Điểm môn 2
  Điểm môn 3
  Đã đăng kýXét tuyển bằng Tổng điểm trung bình 5 học kỳ theo tổ hợp ba môn (HK1, HK2 năm lớp 10; HK1, HK2 năm lớp 11; HK1 năm lớp 12)
  Ngành 1
  Tổ hợp môn
  Nhập Nhập điểm 3
  Điểm môn 1
  Điểm môn 2
  Điểm môn 3
  Ngành 2
  Tổ hợp môn
  Nhập Nhập điểm 3
  Điểm môn 1
  Điểm môn 2
  Điểm môn 3
  Ngành 3
  Tổ hợp môn
  Nhập Nhập điểm 3
  Điểm môn 1
  Điểm môn 2
  Điểm môn 3
  Lưu ý: Thí sinh có thể chọn một trong ba hoặc chọn cả ba để tăng cơ hội trúng tuyển
  Đã đăng kýXét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM từ 650 điểm trở lên
  Nhập điểm kết quả:
  Đã đăng kýXét tuyển thẳng (Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT và đạt một trong các điều kiện sau)
  Ngành 1
  Ngành 2
  Ngành 3

  Bạn biết đến ĐẠI HỌC QUANG TRUNG thông qua các kênh nào sau đây? (có thể click chọn nhiều kênh)