Theo thông báo của Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại về việc cung cấp thông tin khoa học của CB-GV để Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại quản lý hoạt động nghiên cứu và xây dựng hệ thống dữ liệu CB-GV. Khoa Sinh học Ứng dụng triển khai việc cung cấp thông tin lý lịch khoa học theo mẫu sau đây:

 

File đính kèm

Thông báo mới

Previous
Next
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x