Khoa

Thứ 7 yêu thương – Cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19

Với tinh thần “có gì tặng nấy”, thầy và trò Trường Đại học Quang Trung mong muốn đóng góp một phần nào đó thể hiện sự quan tâm, động viên và cổ vũ tinh thần cho những người đang thực hiện cách ly y tế. Đại diện quản lý Khu cách ly rất ghi nhận tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà trường đối với công tác cách ly y tế.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 587 – 591 tại Bình Định : Hoài Nhơn (2) , Hoài Ân (1) , An Nhơn (1) , Vân Canh (1) – ghi nhận tại khu nhà lưu trú dành cho người bệnh, người nhà người bệnh Khoa Nội thận – Lọc máu, BVĐK tỉnh. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thông báo mới

mid 1

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh