Khoa

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Quang Trung thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa các ngành: Luật, Ngôn ngữ Anh và Quản lý Nhà nước.

Bí mật của “NAME”

Có bao giờ bạn được ai đó hỏi về tên của mình chưa, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vài câu hỏi

Thông báo mới

mid 1