Trung tâm ngoại ngữ tin học

Hỗ trợ cộng đồng: Giúp học sinh các cấp của Bình Định và các tỉnh lân cận được đánh giá kỹ năng học tiếng Anh theo chuẩn Quốc tế

Với mục tiêu phục vụ cộng đồng, nhằm tạo điều kiện cho học sinh các cấp ở Bình Định và các tỉnh lân cận có điều kiện được đánh giá kỹ năng tiếng Anh của mình theo chuẩn Quốc tế, Trường Đại học Quang Trung đã phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge (Cambridge Assessment English) tổ chức các kỳ thi chứng chỉ Quốc tế như chứng chỉ IELTS và chứng chỉ Cambridge.

Thông báo mới

mid 1

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh