Tin tức – Sự kiện QTU

Trường ĐH Luật (Đại học Huế) phối hợp cùng Trường ĐH Quang Trung tổ chức Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Luật tại Bình Định

Nhằm đảm bảo tiến độ học tập và các quyền lợi của học viên cao học ngành Luật Kinh tế không bị gián đoạn trong thời gian dịch Covid 19 diễn ra phức tạp, sáng 16/10, Trường ĐH Luật, Đại học Huế đã phối hợp cùng Trường ĐH Quang Trung tổ chức Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Khóa 11(2019-2021) tại Bình Định.

Thông báo số 01 về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế về Giảng dạy tiếng Anh với chủ đề “Giảng dạy tiếng Anh trong thời kỳ bình thường mới: Chương trình, phương pháp giảng dạy, đánh giá”

Trường Đại học Quang Trung phối hợp với Công ty Cổ phần Quốc tế SEM, Học viện Đào tạo TESOL Quốc tế Úc (Công ty TNHH Quốc tế Úc TESOL) tổ chức Hội thảo Quốc tế về Giảng dạy tiếng Anh trong thời kỳ bình thường mới

Thông báo mới

mid 1