Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Phòng Quản lý khoa học & Đối ngoại

Nghiên cứu dự báo sức kháng chọc thủng của kết cấu bản mặt cầu bê tông cốt thanh GFRP

Thanh polyme cốt sợi thủy tinh (GFRP) đã được sử dụng thay thế cốt thép trong kết cấu bản mặt cầu ở nhiều quốc gia nhằm mục đích nâng cao độ bền cho công trình. Tại Việt Nam, hiện chưa có tiêu chuẩn áp dụng cho kết cấu công trình cầu nói chung và bản mặt cầu nói riêng, sử dụng cốt thanh GFRP. Bài báo trình bày kết quả phân tích, đánh giá các mô hình dự báo sức kháng chọc thủng của kết cấu bản mặt cầu bê tông cốt thanh GFRP, trên cơ sở dữ liệu của 34 mẫu bản từ các nghiên cứu trước và 09 mẫu bản được tác giả tiến hành thực nghiệm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp phân tích hồi quy phi tuyến, một mô hình điều chỉnh đã được đề nghị cho kết quả dự báo phù hợp với thực nghiệm.

Nghiên cứu mô hình dự báo độ võng của dầm bê tông cốt thanh GFRP

Cốt thanh GFRP với khả năng kháng ăn mòn cao, đang ngày càng có nhiều ứng dụng thay thế cốt thép trong các công trình xây dựng ven biển. Tuy nhiên, do đặc tính của vật liệu cốt GFRP có mô đun đàn hồi thấp hơn cốt thép, dẫn đến các điều kiện tương ứng với trạng thái giới hạn sử dụng, đặc biệt là độ võng, thường sẽ có vai trò quyết định khi thiết kế kết cấu dầm bê tông cốt thanh GFRP. Trong khi tại Việt Nam hiện chưa có tiêu chuẩn tính toán áp dụng cho kết cấu bê tông cốt thanh GFRP. Bài báo trình bày kết quả phân tích, đánh giá các mô hình dự báo độ võng của kết cấu dầm bê tông cốt thanh GFRP, trên cơ sở dữ liệu của 115 mẫu dầm từ các nghiên cứu đã công bố và 09 mẫu dầm được tác giả thực hiện. Dựa trên phương pháp phân tích hồi quy phi tuyến, một mô hình điều chỉnh đã được đề nghị cho kết quả dự báo độ võng phù hợp hơn so với các mô hình dự báo hiện nay.

Thông báo: Chương trình học bổng du học Nhật Bản Ngành Điều dưỡng chăm sóc Tỉnh Fukui kỳ tháng 4/2024

Chương trình học bổng của Hội phúc lợi Fukui là chương trình dành cho các bạn người nước ngoài có thành tích học tập và nhân cách tốt, giúp du học sinh không phải lo lắng về chi phí, yên tâm học tập tốt để đỗ chứng chỉ Điều dưỡng viên chăm sóc của Nhật Bản với mong muốn trong tương lai các bạn du học sinh nhận học bổng để trở thành những Điều dưỡng chăm sóc giỏi làm việc tại các cơ sở điều dưỡng của hội cấp học bổng.

Thống kê các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên năm 2023

Trường Đại học Quang Trung xác định nghiên cứu khoa học là không thể thiếu trong quá trình đào tạo và đã hình thành các nhóm nghiên cứu tác động tích cực đến hoạt động đào tạo, cả người dạy, người học. Nhóm nghiên cứu mạnh sẽ là hạt nhân, môi trường tốt cho các hoạt động nghiên cứu có định hướng, mục tiêu dài hạn, trong đó sự chia sẻ tri thức, tinh thần sáng tạo sẽ được đề cao.

Trường Đại học Quang Trung nỗ lực kết nối tạo việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp

Việc làm sau khi tốt nghiệp luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm không chỉ đối với bản thân sinh viên mà cả đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Vì vậy, Trường Đại học Quang Trung luôn nỗ lực trong việc hỗ trợ sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Nhà trường luôn đẩy mạnh công tác kết nối, hợp tác doanh nghiệp trong và ngoài nước để giải quyết vấn đề này.

Thông báo mới

mid 1