Thông báo số 20/TB-ĐHQT-BCĐPCD COVID, ngày 03/7/2021 – Thông báo khẩn số 2 về việc tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Căn cứ Thông báo Khẩn số 16 ngày 02/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Bình Định, ngày 03/7/2021, Trường Đại học Quang Trung ban hành Thông báo số 20/TB-ĐHQT-BCĐPCD COVID, ngày 03/7/2021 – Thông báo khẩn số 2 về việc tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Nhà trường thông  báo đến CB-GV-NV, người lao động, sinh viên và học viên của Trường nghiêm túc thực hiện theo nội dung của Thông báo Khẩn số 16 của Sở Y tế tỉnh Bình Định và Thông báo Khẩn số 2 của Trường Đại học Quang Trung.

Mọi thông tin có liên quan đến COVID-19, đề nghị CB-GV-NV, người lao động, sinh viên và học viên của Trường báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Trường.

Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây!

 

File đính kèm

THÔNG BÁO MỚI

Previous
Next

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x