Thông báo số 20/TB-ĐHQT-BCĐPCD COVID, ngày 03/7/2021 – Thông báo khẩn số 2 về việc tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Căn cứ Thông báo Khẩn số 16 ngày 02/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Bình Định, ngày 03/7/2021, Trường Đại học Quang Trung ban hành Thông báo số 20/TB-ĐHQT-BCĐPCD COVID, ngày 03/7/2021 – Thông báo khẩn số 2 về việc tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Nhà trường thông  báo đến CB-GV-NV, người lao động, sinh viên và học viên của Trường nghiêm túc thực hiện theo nội dung của Thông báo Khẩn số 16 của Sở Y tế tỉnh Bình Định và Thông báo Khẩn số 2 của Trường Đại học Quang Trung.

Mọi thông tin có liên quan đến COVID-19, đề nghị CB-GV-NV, người lao động, sinh viên và học viên của Trường báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Trường.

Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây!

 

File đính kèm

Facebook
Twitter
LinkedIn

THÔNG BÁO MỚI

Previous
Next
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x