Thông báo TCCB – HC & TB

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học liên thông theo hình thức vừa làm vừa học tại Trường Đại học Quang Trung

Thực hiện Biên bản ghi nhớ ngày 25/2/2022 về việc ký kết biên bản thỏa thuận liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Quang Trung, Trường ĐH Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học liên thông theo hình thức vừa làm vừa học tại Trường Đại học Quang Trung các ngành: Khai thác thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ chế biến thủy sản, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật ô tô.

Thông báo số 10/TB-ĐHQT Thông báo tuyển dụng

Ngày 30/3/2022, Trường Đại học Quang Trung thông báo tuyển dụng các vị trí việc làm và số lượng CB-GV còn thiếu để bổ sung nguồn nhân lực và đáp ứng yêu cầu công việc của Nhà trường.

Thông báo Tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2022

Ngày 24/02/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 172/TB-BGDĐT Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2022. Chính phủ Trung Quốc cấp 50 học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam đi đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc.

Trường ĐH Luật – ĐH Huế thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 1538/QĐ- ĐHH ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022

Thông báo tuyển sinh đi học tại U-CRAI-NA năm 2022

Ngày 26/01/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông báo số 90/TB-BGDĐT Thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na diện Hiệp định năm 2022. Số lượng học bổng và trình độ đào tạo: Tổng số có 30 học bổng, bao gồm 25 học bổng đào tạo trình độ đại học và/hoặc thạc sĩ; 05 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ theo các khối ngành: khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn.

THÔNG BÁO MỚI

Previous
Next