Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Các loại văn bản khác TCCB – HC & TB

Công văn số 55/ĐHQT ngày 31/7/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND tỉnh Bình Định

Trường Đại học Quang Trung ban hành Công văn số 55/ĐHQT ngày 31/7/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND tỉnh Bình Định. Công văn yêu cầu CB-GV-NV, người lao động, học viên, sinh viên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong 15 ngày kể từ 06h00 ngày 01/8/2021 trên phạm vi toàn tỉnh Bình Định.

THÔNG BÁO MỚI

Previous slide
Next slide