Thông báo số 19/TB-ĐHQT-BCĐPCD COVID, ngày 01/7/2021, Thông báo khẩn về việc tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Căn cứ Thông báo khẩn số 13/TB-SYT, ngày 30/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Bình Định, Trường Đại học Quang Trung ban hành Thông báo số 19/TB-ĐHQT-BCĐPCD COVID, ngày 01/7/2021, Thông báo khẩn về việc tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Thông báo đề nghị CB-GV-NV, sinh viên và học viên của Nhà trường nghiêm túc thực hiện các nội dung theo Thông báo số 19/TB-ĐHQT-BCĐPCD COVID của Trường và Thông báo khẩn số 13/TB-SYT của Sở Y tế tỉnh Bình Định.

Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây!

 

File đính kèm

Facebook
Twitter
LinkedIn

THÔNG BÁO MỚI

Previous
Next
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x