Thông báo số 19/TB-ĐHQT-BCĐPCD COVID, ngày 01/7/2021, Thông báo khẩn về việc tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Căn cứ Thông báo khẩn số 13/TB-SYT, ngày 30/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Bình Định, Trường Đại học Quang Trung ban hành Thông báo số 19/TB-ĐHQT-BCĐPCD COVID, ngày 01/7/2021, Thông báo khẩn về việc tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Thông báo đề nghị CB-GV-NV, sinh viên và học viên của Nhà trường nghiêm túc thực hiện các nội dung theo Thông báo số 19/TB-ĐHQT-BCĐPCD COVID của Trường và Thông báo khẩn số 13/TB-SYT của Sở Y tế tỉnh Bình Định.

Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây!

 

File đính kèm

THÔNG BÁO MỚI

Previous
Next

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x