Giới thiệu chung

Tên đơn vị:

– Tiếng Việt: PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐỐI NGOẠI

– Tiếng Anh: Office of Science Management and International Relations.

Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại là đơn vị chức năng trực thuộc Ban Giám hiệu trường Đại học Quang Trung. Phòng hoạt động với vai trò chính là đầu mối thực hiện và quản lý các công tác liên quan đến nghiên cứu khoa học và đối ngoại của trường.

Phòng được hình thành ngay từ những ngày đầu thành lập trường và trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Kể từ 1/7/2019 với chiến lược tái cấu trúc Nhà trường các hoạt động của Phòng có một vai trò quan trọng đối với nhà trường và nhận được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường.

Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại là đầu mối triển khai và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của trường dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu.

Liên lạc:

–  Địa chỉ: Phòng C.302, Khu C, Trường Đại học Quang Trung, 327 Đào Tấn, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, Bình Định

– Email: phongqlkhdn@qtu.edu.vn

– Số điện thoại: 0905710411

THÔNG BÁO MỚI

Previous slide
Next slide

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG

Copyright 2020 – QTU