Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Bài báo khoa học

Thống kê các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên năm 2023

Trường Đại học Quang Trung xác định nghiên cứu khoa học là không thể thiếu trong quá trình đào tạo và đã hình thành các nhóm nghiên cứu tác động tích cực đến hoạt động đào tạo, cả người dạy, người học. Nhóm nghiên cứu mạnh sẽ là hạt nhân, môi trường tốt cho các hoạt động nghiên cứu có định hướng, mục tiêu dài hạn, trong đó sự chia sẻ tri thức, tinh thần sáng tạo sẽ được đề cao.

Công bố quốc tế năm 2021

Trong năm 2021, Trường Đại học Quang Trung công bố 08 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học, hội thảo quốc tế. Trong đó có: 3 bài báo thuộc danh mục ISI, Scopus Q1; 3 bài báo Q2 thuộc danh mục ISI, Scopus; 1 bài báo thuộc danh mục ISI, Scopus Q3 và 1 bài báo thuộc danh mục ISI, Scopus Q4.

THÔNG BÁO MỚI

Previous slide
Next slide