Thông báo v/v đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở đợt 1, năm 2021

Thực hiên kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022, nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu KHCN của CB-GV, phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại đề nghị các cá nhân, đơn vị triển khai việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đợt 1 năm 2021, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng đăng ký

Toàn thể CB – GV – NV của Trường Đại học Quang Trung.

  1. Loại đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

– Các nghiên cứu đề xuất cần phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường.

  1. Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ được đóng thành cuốn gồm:

– Trang bìa;

– Phiếu đề xuất đề tài cấp Trường (mẫu M.01);

– Thuyết minh đề tài cấp Trường có chữ ký của chủ nhiệm đề tài và trưởng đơn vị (mẫu M.02).

– Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và thành viên tham gia.

  1. Thời gian nhận hồ sơ: trước 11h00 ngày 30 tháng 10 năm 2021

Hồ sơ đăng ký gửi về phòng C.302 Phòng Quản lý Khoa học & Đối ngoại, Trường Đại học Quang Trung.

Mọi chi tiết liên quan đến quy trình và các biểu mẫu đăng ký đề tài, Thầy/Cô có thể tham khỏa thêm tại website phòng QLKH&ĐN https://qtu.edu.vn/phong-quan-ly-khoa-hoc-doi-ngoai/ vào mục “Quy trình Biểu mẫu” hoặc liên hệ chuyên viên Nguyễn Bá Nghị để được hướng dẫn (email: nbnghi@qtu.edu.vn, điện thoại: 0398.097.102).

File đính kèm

THÔNG BÁO MỚI

Previous
Next
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x