Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu dự báo sức kháng chọc thủng của kết cấu bản mặt cầu bê tông cốt thanh GFRP

Thanh polyme cốt sợi thủy tinh (GFRP) đã được sử dụng thay thế cốt thép trong kết cấu bản mặt cầu ở nhiều quốc gia nhằm mục đích nâng cao độ bền cho công trình. Tại Việt Nam, hiện chưa có tiêu chuẩn áp dụng cho kết cấu công trình cầu nói chung và bản mặt cầu nói riêng, sử dụng cốt thanh GFRP. Bài báo trình bày kết quả phân tích, đánh giá các mô hình dự báo sức kháng chọc thủng của kết cấu bản mặt cầu bê tông cốt thanh GFRP, trên cơ sở dữ liệu của 34 mẫu bản từ các nghiên cứu trước và 09 mẫu bản được tác giả tiến hành thực nghiệm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp phân tích hồi quy phi tuyến, một mô hình điều chỉnh đã được đề nghị cho kết quả dự báo phù hợp với thực nghiệm.

Nghiên cứu mô hình dự báo độ võng của dầm bê tông cốt thanh GFRP

Cốt thanh GFRP với khả năng kháng ăn mòn cao, đang ngày càng có nhiều ứng dụng thay thế cốt thép trong các công trình xây dựng ven biển. Tuy nhiên, do đặc tính của vật liệu cốt GFRP có mô đun đàn hồi thấp hơn cốt thép, dẫn đến các điều kiện tương ứng với trạng thái giới hạn sử dụng, đặc biệt là độ võng, thường sẽ có vai trò quyết định khi thiết kế kết cấu dầm bê tông cốt thanh GFRP. Trong khi tại Việt Nam hiện chưa có tiêu chuẩn tính toán áp dụng cho kết cấu bê tông cốt thanh GFRP. Bài báo trình bày kết quả phân tích, đánh giá các mô hình dự báo độ võng của kết cấu dầm bê tông cốt thanh GFRP, trên cơ sở dữ liệu của 115 mẫu dầm từ các nghiên cứu đã công bố và 09 mẫu dầm được tác giả thực hiện. Dựa trên phương pháp phân tích hồi quy phi tuyến, một mô hình điều chỉnh đã được đề nghị cho kết quả dự báo độ võng phù hợp hơn so với các mô hình dự báo hiện nay.

Nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới khối lượng công việc của điều dưỡng tại 5 trung tâm y tế tuyến huyện và bệnh viện khu vực tỉnh bình định năm 2020”

Ngày 24/10, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 do PGS.TS Nguyễn Đình Phư – Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng, đã tiến hành nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới khối lượng công việc của điều dưỡng tại 5 trung tâm y tế tuyến huyện và bệnh viện khu vực tỉnh bình định năm 2020”.

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022

Vừa qua, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022 do PGS.TS. Nguyễn Đình Phư – Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu Đề tài “Thiết lập tương quan giữa các thông số bền động với chỉ số SPT trong nền đất loại cát cho khu vực TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có xét đến hiện tượng hóa lỏng”.

THÔNG BÁO MỚI

Previous slide
Next slide