Khoa Sinh học Ứng dụng (Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Quang Trung) đã ký 04 Hợp đồng hợp tác đào tạo và thực tập của sinh viên ngành Công nghệ Sinh học với 04 Doanh nghiệp; Ký 01 Hợp đồng hợp tác xây dựng Vườn cây Dược liệu tại Trường Đại học Quang Trung với 01 Doanh nghiệp.

Cụ thể như sau:

 

STT Tên tổ chức, doanh nghiệp đối tác Số văn bản thoả thuận và thời gian hợp tác Nội dung hợp tác Kế quả hợp tác

01

Trung tâm nghiên cứu và sản xuất dược liệu miền Trung – Hợp đồng số: 26/HĐ-ĐHQT ngày 20/12/2029 về việc Hợp tác đào tạo và thực tập của sinh viên ngành Công nghệ Sinh học

Thời gian: 9/2020 – 9/2025

– Hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên môn giữa cán bộ, giảng viên của 2 bên.

– Hợp tác  nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tham quan thực tế, thực hiện các dự án nghiên cứu, đề tài nghiên cứu khoa học, thực tập tốt nghiệp theo các chuyên ngành phù hợp với cơ sở thực tập.

– Hình thành kênh thông tin tuyên truyền về hoạt động của cả hai bên

 

Ngành Công nghệ Sinh học – Đại học Quang Trung tuyển sinh khóa đầu tiên vào tháng 9/2020. Hiện tại, sinh viên khóa 1 của ngành CNSH chỉ mới kết thúc Chương trình học đại cương. Trong thời gian tới, khi sinh viên vào học các kiến thức chuyên ngành, sẽ tạo điều kiện cho các em được đi kiến tập, thực tập tại các đơn vị đã ký hợp đồng hợp tác.

02

Viện Khoa học và Kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ – Hợp đồng số: 27/HĐ-ĐHQT ngày 24/12/2019 về việc Hợp tác đào tạo và thực tập của sinh viên ngành Công nghệ Sinh học.

Thời gian thực hiện: 9/2020 – 2025

03

Công ty TNHH Quỳnh Xanh – Hợp đồng số: 28/HĐ-ĐHQT ngày 24/12/2019 về việc Hợp tác đào tạo và thực tập của sinh viên ngành Công nghệ Sinh học.

Thời gian thực hiện: 9/2020 – 9/2025

04

Trung tâm Thông tin – ứng dụng KH&CN Quang Trung – Hợp  đồng số: 29/HĐ-ĐHQT ngày 25/12/2019 về việc Hợp tác đào tạo và thực tập của sinh vật ngành Công nghệ Sinh học

05

CN Công ty TNHH SXTM Hồng Đài Việt – TT Nghiên cứu và sản xuất dược liệu miền Trung Hợp đồng số: 22/HĐ-ĐHQT  ngày 03 tháng 12 năm 2019 về việc hợp tác xây dựng Vườn cây Dược liệu tại Trường Đại học Quang Trung;

Thời gian thực hiện: 01/2020 – 01/2022

– Hỗ trợ xây dựng Vườn cây Dược liệu tại Trường Đại học Quang Trung nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy và thực tập của giảng viên, sinh viên Khoa Sinh học Ứng dụng và vấn đề hợp tác với Trường Đại học Quang Trung.

– Thu thập, bảo tồn và phát triển các loài cây Dược liệu quý

– Tuyên truyền tầm quan trọng của việc sử dụng cây Dược liệu đối với sức khỏe con người.

– Vuờn dược liệu Đại học Quang Trung đã được hình thành từ tháng 7/2020 với 35 giống cây dược liệu quý mua từ TT Nghiên cứu và sản xuất dược liệu miền Trung;

– Đại học Quang Trung được hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn trồng và chăm sóc các giống cây dược liệu đã mua;

– Hai bên vẫn thường xuyên liên lạc và trao đổi thông tin với nhau.

– Trong thời gian sắp tới, hai bên sẽ triển khai bổ sung thêm nhiều giống cây dược liệu quý cho Vườn Dược liệu Quang Trung, và có các chương trình học tập, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm.

KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG

Thông báo mới

Previous
Next

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x