Trong tiếng Anh, có một số từ vựng nhìn vào khá giống nhau, chúng ta cùng nhau tìm hiểu chúng nhé!

   

 • dairy /ˈdeə.ri/ sữa, từ sữa
 • diary /ˈdaɪə.ri/ sổ nhật ký
 • raise /reɪz/ nâng cao/ nuôi/ làm tăng lên
 • rise /raɪz/ nổi lên/ mọc lên/ tăng cao/ lên cao
 • quiet /ˈkwaɪ.ət/ yên lặng/ yên tĩnh
 • quite /kwaɪt/ khá/ tương đối/ hoàn toàn
 • quit /kwɪt/ từ bỏ/ bỏ

   

 • choose /tʃuːz/ chọn/ lựa chọn
 • chose /tʃəʊz/ đã chọn/ đã lựa chọn
 • choice /tʃɔɪs/ sự lựa chọn
 • breathe /briːð/ hít thở/ nói thầm thì
 • breath /breθ/ hơi thở
 • advise /ədˈvaɪz/ khuyên/ khuyên nhủ
 • advice /ədˈvaɪs/ lời khuyên/ lời dặn dò

CHÚC CÁC BẠN HỌC TIẾNG ANH VUI VẺ VÀ HIỆU QUẢ!

Lê Thị Mỹ Nhớ

 

Thông báo mới

Previous
Next
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x