Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 295 – 312 tại Bình Định

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

BN185081: nam, sinh năm 2014, thường trú tại Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Bình Định; là người nhà BN162073 (ghi nhận tại huyện Vĩnh Thạnh ngày 02/8/2021); đi cùng BN162073 và BN141131 (ghi nhận tại huyện Hoài Ân ngày 30/7/2021) từ tỉnh Bình Dương lúc 14h ngày 28/7/2021 về địa phương ngày 29/7/2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; được cách ly tại nhà. Sau khi ghi nhận thông tin liên quan BN141131 được chuyển cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 30/7/2021, (lần 2) ngày 02/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185082: nam, sinh năm 1999, thường trú tại Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 11h ngày 31/7/2021 về địa phương lúc 4h ngày 01/8/2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (mẫu gộp) ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185083: nữ, sinh năm 1987, thường trú tại Đập Đá, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN150066 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 31/7/2021), BN162088 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 02/8/2021), BN177856 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 03/8/2021); chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 25/7/2021 có tiếp xúc BN138123 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 30/7/2021). Khi ghi nhận thông tin liên quan BN138123, BN150066 đã được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 29/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185084 (nam, sinh năm 1965) – BN185085 (nữ, sinh năm 1993) là các công dân thường trú tại Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 04/8/2021, được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185086: nữ, sinh năm 1955, thường trú tại Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN109123 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 26/7/2021) và cùng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/7/2021 về địa phương lúc 7h ngày 26/7/2021. Sau khi ghi nhận thông tin liên quan BN109123 đã được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 26/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185087 (nam, sinh năm 2015) – BN185088 (nữ, sinh năm 2013) – BN185089 (nữ, sinh năm 2013) thường trú tại Nhơn Thành, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN138128 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 30/7/2021); BN179393, BN179394 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 04/8/2021). Sau khi ghi nhận thông tin liên quan BN138128 đã được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 30/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185090: nữ, sinh năm 1999, thường trú tại Nhơn An, An Nhơn, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 13h30 ngày 31/7/2021 về địa phương lúc 3h35 ngày 01/8/2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính; được cách ly tại nhà. Ngày 03/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 04/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185091 (nam, sinh năm 2000) – BN185092 (nam, sinh năm 2000) thường trú tại Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 27/7/2021 tham gia lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19; có tiếp xúc BN123904 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 28/7/2021) và BN141127 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 30/7/2021). Ngày 28/7/2021 có kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; cách ly tạm thời tại trường THCS Nhơn Phong cùng phòng với BN157652 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 01/8/2021), BN179398 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 03/8/2021). Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 30/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185785: nam, sinh năm 2021, thường trú tại Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN162089 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 02/8/2021), BN170315 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 03/8/2021); được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185093 (nam, sinh năm 1991) – BN185094 (nam, sinh năm 1998) – BN185095 (nữ, sinh năm 2001) là các công dân thường trú tại Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định; đi từ tỉnh Bình Dương ngày 29/7/2021 về địa phương ngày 30/7/2021; được cách ly tại nhà. Ngày 03/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 04/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185096: nữ, sinh năm 1984, thường trú tại Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định; đi từ Thành phố Đà Nẵng lúc 12h ngày 29/7/2021 về địa phương ngày 30/7/2021. Ngày 31/7/2021 đến Trạm y tế khai báo y tế; được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 03/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 04/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185787: nữ, sinh năm 1996, thường trú tại Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 7h ngày 31/7/2021 về địa phương lúc 21h cùng ngày; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; được cách ly tại nhà. Ngày 03/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 04/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185086, BN185785 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; BN185081 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh; BN185082 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; BN185787 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi; BN185093, BN185094, BN185095, BN185096 đang được cách ly điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Bình Dương; các bệnh nhân còn lại đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn.

Vào ngày 28/7/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN123904 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Vào ngày 29/7/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN138123 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Vào ngày 30/7/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN138128 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Vào ngày 02/8/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN162089 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Liên quan các bệnh nhân còn lại: Ngành Y tế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn; khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh; kịp thời khoanh vùng, phun khử khuẩn, tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng liên quan tại những khu vực có nguy cơ COVID-19; thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp với các trường hợp F1, F2 theo quy định.

 

Thông báo mới

Previous
Next

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x