Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 295 – 312 tại Bình Định

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

BN185081: nam, sinh năm 2014, thường trú tại Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Bình Định; là người nhà BN162073 (ghi nhận tại huyện Vĩnh Thạnh ngày 02/8/2021); đi cùng BN162073 và BN141131 (ghi nhận tại huyện Hoài Ân ngày 30/7/2021) từ tỉnh Bình Dương lúc 14h ngày 28/7/2021 về địa phương ngày 29/7/2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; được cách ly tại nhà. Sau khi ghi nhận thông tin liên quan BN141131 được chuyển cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 30/7/2021, (lần 2) ngày 02/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185082: nam, sinh năm 1999, thường trú tại Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 11h ngày 31/7/2021 về địa phương lúc 4h ngày 01/8/2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (mẫu gộp) ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185083: nữ, sinh năm 1987, thường trú tại Đập Đá, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN150066 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 31/7/2021), BN162088 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 02/8/2021), BN177856 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 03/8/2021); chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 25/7/2021 có tiếp xúc BN138123 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 30/7/2021). Khi ghi nhận thông tin liên quan BN138123, BN150066 đã được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 29/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185084 (nam, sinh năm 1965) – BN185085 (nữ, sinh năm 1993) là các công dân thường trú tại Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 04/8/2021, được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185086: nữ, sinh năm 1955, thường trú tại Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN109123 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 26/7/2021) và cùng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/7/2021 về địa phương lúc 7h ngày 26/7/2021. Sau khi ghi nhận thông tin liên quan BN109123 đã được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 26/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185087 (nam, sinh năm 2015) – BN185088 (nữ, sinh năm 2013) – BN185089 (nữ, sinh năm 2013) thường trú tại Nhơn Thành, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN138128 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 30/7/2021); BN179393, BN179394 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 04/8/2021). Sau khi ghi nhận thông tin liên quan BN138128 đã được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 30/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185090: nữ, sinh năm 1999, thường trú tại Nhơn An, An Nhơn, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 13h30 ngày 31/7/2021 về địa phương lúc 3h35 ngày 01/8/2021; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính; được cách ly tại nhà. Ngày 03/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 04/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185091 (nam, sinh năm 2000) – BN185092 (nam, sinh năm 2000) thường trú tại Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 27/7/2021 tham gia lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19; có tiếp xúc BN123904 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 28/7/2021) và BN141127 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 30/7/2021). Ngày 28/7/2021 có kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; cách ly tạm thời tại trường THCS Nhơn Phong cùng phòng với BN157652 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 01/8/2021), BN179398 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 03/8/2021). Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 30/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2; được cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185785: nam, sinh năm 2021, thường trú tại Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định; là người nhà BN162089 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 02/8/2021), BN170315 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 03/8/2021); được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185093 (nam, sinh năm 1991) – BN185094 (nam, sinh năm 1998) – BN185095 (nữ, sinh năm 2001) là các công dân thường trú tại Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định; đi từ tỉnh Bình Dương ngày 29/7/2021 về địa phương ngày 30/7/2021; được cách ly tại nhà. Ngày 03/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 04/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185096: nữ, sinh năm 1984, thường trú tại Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định; đi từ Thành phố Đà Nẵng lúc 12h ngày 29/7/2021 về địa phương ngày 30/7/2021. Ngày 31/7/2021 đến Trạm y tế khai báo y tế; được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 03/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 04/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185787: nữ, sinh năm 1996, thường trú tại Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 7h ngày 31/7/2021 về địa phương lúc 21h cùng ngày; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; được cách ly tại nhà. Ngày 03/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 04/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 05/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN185086, BN185785 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; BN185081 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh; BN185082 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; BN185787 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi; BN185093, BN185094, BN185095, BN185096 đang được cách ly điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Bình Dương; các bệnh nhân còn lại đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn.

Vào ngày 28/7/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN123904 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Vào ngày 29/7/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN138123 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Vào ngày 30/7/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN138128 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Vào ngày 02/8/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN162089 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Liên quan các bệnh nhân còn lại: Ngành Y tế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn; khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh; kịp thời khoanh vùng, phun khử khuẩn, tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng liên quan tại những khu vực có nguy cơ COVID-19; thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp với các trường hợp F1, F2 theo quy định.

 

Thông báo mới

Previous
Next
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x