Đăng ký tham gia Đề án 89 (đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2021, 2022)

Kính gửi: CB-GV-NV Nhà trường

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Nhà trường, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Phòng QLKH&ĐN kính gửi quý Thầy/Cô công văn hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ bằng ngân sách nhà nước năm 2021, 2022 (file đính kèm).
Quý Thầy/Cô có nhu cầu học tập nâng cao trình độ (Tiến sĩ, Thạc sĩ) bằng nguồn ngân sách nhà nước, xin vui lòng tham khảo hướng dẫn và đăng ký theo mẫu Phụ lục 02 cho phòng QLKH&ĐN chậm nhất trước ngày 31/5/2021 qua email: phongqlkhdn@qtu.edu.vn.
Đây là cơ hội tốt để quý Thầy/Cô có thể học tập nâng cao trình độ trong và ngoài nước bằng nguồn ngân sách nhà nước. Rất mong quý Thầy/Cô tham khảo kỹ công văn hướng dẫn Đề án 89 và đăng ký tham gia.

Mọi thông tin cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ:
TS. Văn Thiên Hào, Phó Trưởng phòng QLKH&ĐN
SĐT: 0905170411

File đính kèm

THÔNG BÁO MỚI

Previous
Next

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x