Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Quyết định ban hành sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục Trường Đại học Quang Trung (Điều chỉnh – 2022)

Trường Đại học Quang Trung ra Quyết định Số 146B/QĐ-ĐHQT ngày 10/9/2022 ban hành sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục Trường Đại học Quang Trung (Điều chỉnh – 2022).

Facebook
Twitter
LinkedIn

THÔNG BÁO MỚI

Previous slide
Next slide
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x