Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

BN95115: nữ, sinh năm 1992, thường trú tại Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định; là nhân viên y tế được phân công nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm tại Chốt kiểm soát y tế Quốc lộ 1D Quy Nhơn – Sông Cầu kể từ ngày 10/7/2021. Lúc 4h ngày 20/7/2021, trong ca làm việc đã lấy mẫu xét nghiệm BN62931 – ghi nhận tại Thành phố Quy Nhơn ngày 20/7/2021 (có trang bị trang phục bảo hộ và thực hiện các thao tác lấy mẫu xét nghiệm theo quy định). Đến 4h ngày 24/7/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 định kỳ có kết quả dương tính; chuyển cách ly tạm thời tại Phòng khám đa khoa khu vực số 4 để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN95116: nam, sinh năm 1991, thường trú tạiNhơn Phúc, An Nhơn, Bình Định; đi chuyến bay Vietnam Airlines số hiệu VN1394 từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Phù Cát hạ cánh lúc 12h50’ ngày 21/7/2021 (đã ghi nhận BN78313 vào ngày 22/7/2021), về đến địa phương khoảng 16h cùng ngày. Tại Trạm Y tế địa phương được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính; bắt đầu thực hiện cách ly tại nhà. Đến ngày 23/7/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2; chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn để lấy mẫu xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN98553: nam, sinh năm 2001, thường trú tại Ân Đức, Hoài Ân, Bình Định; đi chuyến bay Vietnam Airlines số hiệu VN1394 từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Phù Cát hạ cánh lúc 12h50’ ngày 21/7/2021 (đã ghi nhận BN78313 vào ngày 22/7/2021), về đến địa phương khoảng 15h cùng ngày; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính; bắt đầu thực hiện cách ly tại nhà. Đến ngày 24/7/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 25/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN95129 (nữ, sinh năm 1981) – BN95130 (nữ, sinh năm 2000) thường trú tại Nhơn Thọ, An Nhơn, Bình Định; là thành viên trong gia đình BN72430 (ghi nhận ngày 21/7/2021), BN78312 (ghi nhận ngày 22/7/2021), BN87136 (ghi nhận ngày 23/7/2021). Vào ngày 21/7/2021 khi ghi nhận thông tin liên quan BN72430 đã được chuyển cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 21/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 24/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN95131: nam, sinh năm 1994, thường trú tại Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định; làm việc tại Công ty vận tải Hai Hòa cùng với BN55848, BN55961 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 18/7/2021); đi cùng BN55961 từ Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh lúc 13h ngày 17/7/2021 về tỉnh lúc 11h30 ngày 18/7/2021 nên được cách ly tại Phòng khám đa khoa khu vực số 4. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 18/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 24/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN95132: nam, sinh năm 1996, thường trú tại Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An; là tài xế xe tải đường dài xuất phát từ Bình Dương đi các tỉnh, thành phố. Khoảng 8h30 ngày 24/7/2021 đến tỉnh Bình Định, tại Chốt kiểm soát y tế Quốc lộ 1A được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên kết quả dương tính với SARS-CoV-2, được chuyển cách ly tạm thời tại Phòng khám đa khoa số 4 để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN98466 (nam, sinh năm 1998) – BN98467 (nữ, sinh năm 1992) thường trú tại Cát Tường, Phù Cát, Bình Định; cùng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 22h ngày 19/7/2021 về địa phương lúc 13h30 ngày 20/7/2021; tại Trạm Y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính; bắt đầu thực hiện cách ly tại nhà. Ngày 22/7/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên lấy mẫu đơn xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 25/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN98468 (nam, sinh năm 1971) – BN98469 (nữ, sinh năm 2000) thường trú tại Cát Tường, Phù Cát, Bình Định; cùng đi chuyến bay Vietnam Airlines số hiệu VN1394 từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Phù Cát hạ cánh lúc 13h00’ ngày 20/7/2021. Tại Trạm Y tế địa phương được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính; bắt đầu thực hiện cách ly tại nhà. Đến ngày 22/7/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 25/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN98470 (nữ, sinh năm 1964) – BN98471 (nam, sinh năm 1995) – BN98472 (nam, sinh năm 1967) – BN98473 (nữ, sinh năm 1970) – BN98474 (nữ, sinh năm 1974) – BN98475 (nam, sinh năm 1972) thường trú tại Cát Tường, Phù Cát, Bình Định; cùng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 23h ngày 19/7/2021 về địa phương khoảng 11h30 ngày 20/7/2021. Tại Trạm Y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính; bắt đầu thực hiện cách ly tại nhà. Ngày 22/7/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên lấy mẫu đơn xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 25/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN98476 (nam, sinh năm 1998) thường trú tại Cát Tường, Phù Cát, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 21h30 ngày 19/7/2021 về địa phương khoảng 16h30 ngày 20/7/2021; tại Trạm Y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính; bắt đầu thực hiện cách ly tại nhà. Ngày 22/7/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên lấy mẫu đơn xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 25/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN98477 (nữ, sinh năm 1984) – BN98478 (nữ, sinh năm 1990) – BN98479 (nữ, sinh năm 1970) – BN98480 (nam, sinh năm 1970) – BN98481 (nam, sinh năm 1977) thường trú tại Cát Tường, Phù Cát, Bình Định; là nhân viên y tế Trạm Y tế xã Cát Tường. Ngày 23/7/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2 nên lấy mẫu đơn xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 25/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN98554: nữ, sinh năm 1986, thường trú tại Cát Tường, Phù Cát, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 16h ngày 19/7/2021 về địa phương lúc 6h ngày 20/7/2021; tại Trạm Y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính; bắt đầu thực hiện cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 21/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 24/7/2021, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính; chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 25/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN98555: nữ, sinh năm 1952, thường trú tại Cát Tường, Phù Cát, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 19h ngày 19/7/2021 về địa phương lúc 11h ngày 20/7/2021; tại Trạm Y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính; bắt đầu thực hiện cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 21/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 24/7/2021, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính; chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 25/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN98553 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn; BN95115, BN95116, BN95129, BN95130, BN95131, BN87136 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Cơ sở 1); các bệnh nhân còn lại đang được cách ly điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Cát Minh.

Vào ngày 18/7/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN55848, BN55961 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Vào ngày 20/7/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN62931 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Vào ngày 21/7/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN 72430 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Vào ngày 22/7/2021, Ngành Y tế đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với hành khách đi chuyến bay VN1394 ngày 21/7/2021 cùng với BN78313 theo quy định.

Liên quan các bệnh nhân còn lại: Ngành Y tế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn; khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh và truy vết các hành khách đi chuyến bay VN1394 ngày 20/7/2021 cùng với BN98468, BN98469; kịp thời khoanh vùng, phun khử khuẩn, tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng liên quan tại những khu vực có nguy cơ COVID-19 đặc biệt là Trạm Y tế xã Cát Tường; thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp với các trường hợp F1, F2 theo quy định.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bình luận

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Các tin khác

Thông báo mới

mid 1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x