Bảng tin Covid-19

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 587 – 591 tại Bình Định : Hoài Nhơn (2) , Hoài Ân (1) , An Nhơn (1) , Vân Canh (1) – ghi nhận tại khu nhà lưu trú dành cho người bệnh, người nhà người bệnh Khoa Nội thận – Lọc máu, BVĐK tỉnh. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thông báo mới

mid 1