Liên hệ

Địa chỉ: 327 Đào Tấn, Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Hotline: 0256 2470701 – 0354929944 (Thầy Trung)
Email: qt.crs@qtu.edu.vn
Fanpage:  Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ Khoa học Công nghệ (https://www.facebook.com/groups/194518168209773)

Thông báo mới

mid 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG

Copyright 2020 – QTU