Tin tuyển sinh QTU

Thông báo số 20 về việc tuyển sinh Liên thông trình độ Đại học Đợt I, năm học 2023-2024

Căn cứ Công văn số 342/HIU-VĐTSĐH-ĐTLT ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng về việc phối hợp tuyển sinh Đại học, Sau Đại học và đào tạo liên tục tại Trường Đại học Quang Trung. Trường Đại học Quang Trung thông báo tuyển sinh Liên thông trình độ Đại học Đợt 1, năm học 2023-2024 liên kết với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Thông báo số 19 về việc tuyển sinh Sau đại học Đợt I, năm học 2023-2024

Căn cứ Công văn số 342/HIU-VĐTSĐH-ĐTLT ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng về việc phối hợp tuyển sinh Đại học, Sau Đại học và đào tạo liên tục tại Trường Đại học Quang Trung. Trường Đại học Quang Trung thông báo tuyển sinh Sau đại học Đợt I, năm học 2023-2024 liên kết với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Thông báo mới

mid 1