Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 592 – 615 tại Bình Định

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định

 

BN369707: nam, sinh năm 2008, thường trú tại Ân Hảo Tây, Hoài Ân, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/8/2021 về tỉnh lúc 10h10 ngày 17/8/2021; được cách ly tập trung. Ngày 18/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 23/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) dương tính với SARS-CoV-2.
BN369708: nam, sinh năm 2000, thường trú tại Ân Hữu, Hoài Ân, Bình Định; là người đi cùng BN317930 (ghi nhận tại huyện Hoài Ân ngày 18/8/2021) từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 16h ngày 16/8/2021 về tỉnh lúc 3h30 ngày 17/8/2021; được cách ly tập trung. Ngày 19/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 23/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) dương tính với SARS-CoV-2.
BN369709 (nữ, sinh năm 1993, thường trú tại Hoài Hải, Hoài Nhơn, Bình Định) – BN369710 (nữ, sinh năm 1990, thường trú tại Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định) – BN369711 (nữ, sinh năm 2000, thường trú tại Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định) là các công dân đang lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; được UBND tỉnh Bình Định tổ chức đón về tỉnh vào ngày 17/8/2021; được cách ly tập trung. Ngày 17/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 23/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) dương tính với SARS-CoV-2.
BN370125: nữ, sinh năm 1988, thường trú tại Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; là công dân đang lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; được UBND tỉnh Bình Định tổ chức đón về tỉnh vào ngày 17/8/2021; được cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 18/8/2021, (lần 2) ngày 23/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 24/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) dương tính với SARS-CoV-2.
BN370126 (nam, sinh năm 1991, thường trú tại Nhơn Thành, An Nhơn, Bình Định) – BN370127 (nữ, sinh năm 1989, thường trú tại Mỹ Thắng, Phù Mỹ, Bình Định) – BN370128 (nam, sinh năm 1992, thường trú tại Bình Nghi, Tây Sơn, Bình Định) – BN370129 (nữ, sinh năm 1996, thường trú tại Bình Tường, Tây Sơn, Bình Định) là các công dân đang lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; được UBND tỉnh Bình Định tổ chức đón về tỉnh vào ngày 22/8/2021; được cách ly tập trung. Ngày 24/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.
BN370130: nam, sinh năm 2015, thường trú tại Bình Tường, Tây Sơn, Bình Định; là người đi cùng BN336890 (ghi nhận tại huyện Tây Sơn ngày 19/8/2021) từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 7h ngày 15/8/2021 về tỉnh lúc 23h cùng ngày; được cách ly tập trung tại địa phương. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 20/8/2021, (lần 2) ngày 21/8/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 23/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 24/8/2021 được lấy mẫu đơn, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) dương tính với SARS-CoV-2.
BN370131: nam, sinh năm 1990, thường trú tại Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định; là người tiếp xúc BN246864 (ghi nhận tại huyện Hoài Ân ngày 12/8/2021); được cách ly tập trung từ ngày 13/8/2021. Ngày 13/8/2021, ngày 15/8/2021, ngày 18/8/2021, ngày 22/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 24/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 5) dương tính với SARS-CoV-2.
BN370132: nam, sinh năm 1988, thường trú tại Cát Tài, Phù Cát, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 10h ngày 16/8/2021 về tỉnh lúc 1h30 ngày 17/8/2021, về địa phương lúc 2h30 cùng ngày; được cách ly tập trung. Ngày 18/8/2021, ngày 21/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 24/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) dương tính với SARS-CoV-2.
BN370133 (nữ, sinh năm 1975) – BN370134 (nam, sinh năm 2011) là các thành viên gia đình thường trú tại Cát Tường, Phù Cát, Bình Định; cùng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 16h ngày 15/8/2021 về tỉnh lúc 6h ngày 16/8/2021; được cách ly tập trung. Ngày 18/8/2021, ngày 20/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 24/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 3) dương tính với SARS-CoV-2.
BN381448: nữ, sinh năm 1987, thường trú tại Cát Hải, Phù Cát, Bình Định. Ngày 20/8/2021 bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi; tự điều trị tại nhà. Ngày 23/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 25/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN381449 (nam, sinh năm 2017) – BN381450(nữ, sinh năm 2019) – BN381451 (nam, sinh năm 1993) – BN381452 (nữ, sinh năm 1998) là các thành viên gia đình BN381448, thường trú tại Cát Hải, Phù Cát, Bình Định. Ngày 23/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 25/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN381453: nam, sinh năm 1969, thường trú tại Cát Hải, Phù Cát, Bình Định; là người nhà BN381452. Ngày 23/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 25/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN381454 (nam, sinh năm 1971, thường trú tại Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định) – BN381455 Trần Văn Hiệp (nam, sinh năm 1990, thường trú tại Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định); là tài xế đường dài đi cùng BN369488 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 23/8/2021). Ngày 20/8/2021 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương lúc 2h ngày 22/8/2021. Ngày 23/8/2021 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả dương tính; được cách ly tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 25/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN381456: nữ, sinh năm 1997, thường trú tạiCát Thành, Phù Cát, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 11h ngày 20/8/2021 về tỉnh lúc 6h ngày 21/8/2021; được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 kết quả âm tính; được cách ly tập trung tại địa phương. Ngày 23/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 24/8/2021 được lấy mẫu đơn, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 25/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
BN370130 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn; BN381448, BN381449, BN381450, BN381451, BN381452, BN381453, BN381454, BN381455, BN381456 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; các bệnh nhân còn lại đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện YHCT & PHCN tỉnh Bình Định.
Như vậy, tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 615 trường hợp mắc COVID-19; trong đó: 388 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 06 trường hợp tử vong, 221trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Thông báo mới

Previous
Next
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x