Quyết định số 2559/QĐ-BGDĐT, ngày 06/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 06/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2559/QĐ-BGDĐT, Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chương trình hành động bao gồm các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

  1. Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ quan đảng, nâng cao chất lượng đảng viên trong ngành Giáo dục.
  2. Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, tạo động lực cho đổi mới và phát triển.
  3. Quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo.
  4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình, phương pháp dạy và học đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài.
  5. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
  6. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.
  7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục.
  8. Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học.
  9. Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.
  10. Đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho các đối tượng.

Nội dung chi tiết Quyết định xem tại đây!

 

File đính kèm

THÔNG BÁO MỚI

Previous
Next
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x