Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 237 – 259 tại Bình Định

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

BN170311 (nam, sinh năm 1998) – BN170312 (nữ, sinh năm 2012), thường trú tại Ân Hảo Đông, Hoài Ân, Bình Định; cùng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 10h ngày 28/7/2021 về địa phương lúc 7h30 ngày 29/7/2021; tại Chốt kiểm soát y tế số 2 Long Quang, Ân Mỹ được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; được cách ly tại nhà. Ngày 31/7/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 01/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170313: nữ, sinh năm 1973, thường trú tại Bình Thuận, Tây Sơn, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 8h ngày 28/7/2021 về địa phương lúc 7h ngày 29/7/2021; được cách ly tại nhà. Ngày 01/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170327: nam, sinh năm 1980, thường trú tại Cát Tường, Phù Cát, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 12h ngày 24/7/2021 về địa phương lúc 7h ngày 25/7/2021; tại Trường THCS Cát Tường được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ngày 27/7/2021 âm tính. Ngày 31/7/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170330: nam, sinh năm 1994, thường trú tại Cát Hiệp, Phù Cát, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 6h ngày 31/7/2021 về địa phương lúc 18h30 cùng ngày; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170314: nam, sinh năm 1960, thường trú tại Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định; là công dân đang lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; được UBND tỉnh Bình Định tổ chức đón về tỉnh vào ngày 27/7/2021 và thực hiện cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 27/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170328 (nữ, sinh năm 1982) – BN170329 (nữ, sinh năm 1990) thường trú tại Cát Minh, Phù Cát, Bình Định; là nhân viên y tế đang làm việc trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Phòng khám đa khoa khu vực Cát Minh. Kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ngày 27/7/2021 và ngày 30/7/2021 âm tính. Ngày 02/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170331 (nữ, sinh năm 1985, là tiểu thương buôn bán tại chợ Gò Bồi – Tuy Phước và chợ Kẻ Thử – Cát Tiến) – BN170332 (nam, sinh năm 2009) là thành viên gia đình thường trú tại Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 02/8/2021, được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính, chuyển cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170315: nữ, sinh năm 1990, thường trú tại Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây; là người nhà BN162089 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 02/8/2021); được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170316: nam, sinh năm 1966, thường trú tại Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 28/7/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính. Ngày 02/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát định kỳ bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170317 (nữ, sinh năm 1962, là tiểu thương buôn bán tại chợ Gò Bồi) – BN170319 (nam, sinh năm 1958) – BN170318 (nữ, sinh năm 1983, là tiểu thương buôn bán tại chợ Gò Bồi) – BN170320 (nam, sinh năm 1983) – BN170321 (nam, sinh năm 2008) – BN170322 (nữ, sinh năm 2013) là các thành viên gia đình thường trú tại Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 02/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170323 (nữ, sinh năm 1976, là tiểu thương buôn bán tại chợ Gò Bồi) – BN170324 (nam, sinh năm 2002) – BN170325 (nữ, sinh năm 1999) là các thành viên gia đình thường trú tại Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 02/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170326: nam, sinh năm 1981, thường trú tại Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 26/7/2021 có đến chợ Gò Bồi làm việc. Ngày 02/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170310: nam, sinh năm 2003, thường trú tại Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 02/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính, chuyển cách ly tại Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170311, BN170312 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; BN170313 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn; BN170314 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi; BN170315, BN170316 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn; BN170328, BN170329, BN170331, BN170332, BN170327, BN170330 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; các bệnh nhân còn lại đang được cách ly điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa.

Vào ngày 02/8/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN162089 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Liên quan các bệnh nhân còn lại: Ngành Y tế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn; khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh; kịp thời khoanh vùng, phun khử khuẩn, tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng liên quan tại những khu vực có nguy cơ COVID-19; thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp với các trường hợp F1, F2 theo quy định.

 

 

Thông báo mới

Previous
Next
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x