Thông tin các ca bệnh COVID-19 từ 237 – 259 tại Bình Định

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

BN170311 (nam, sinh năm 1998) – BN170312 (nữ, sinh năm 2012), thường trú tại Ân Hảo Đông, Hoài Ân, Bình Định; cùng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 10h ngày 28/7/2021 về địa phương lúc 7h30 ngày 29/7/2021; tại Chốt kiểm soát y tế số 2 Long Quang, Ân Mỹ được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; được cách ly tại nhà. Ngày 31/7/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 01/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170313: nữ, sinh năm 1973, thường trú tại Bình Thuận, Tây Sơn, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 8h ngày 28/7/2021 về địa phương lúc 7h ngày 29/7/2021; được cách ly tại nhà. Ngày 01/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170327: nam, sinh năm 1980, thường trú tại Cát Tường, Phù Cát, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 12h ngày 24/7/2021 về địa phương lúc 7h ngày 25/7/2021; tại Trường THCS Cát Tường được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ngày 27/7/2021 âm tính. Ngày 31/7/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170330: nam, sinh năm 1994, thường trú tại Cát Hiệp, Phù Cát, Bình Định; đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 6h ngày 31/7/2021 về địa phương lúc 18h30 cùng ngày; tại Trạm y tế được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính; được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 02/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu đơn để xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170314: nam, sinh năm 1960, thường trú tại Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định; là công dân đang lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; được UBND tỉnh Bình Định tổ chức đón về tỉnh vào ngày 27/7/2021 và thực hiện cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 27/7/2021 âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170328 (nữ, sinh năm 1982) – BN170329 (nữ, sinh năm 1990) thường trú tại Cát Minh, Phù Cát, Bình Định; là nhân viên y tế đang làm việc trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Phòng khám đa khoa khu vực Cát Minh. Kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ngày 27/7/2021 và ngày 30/7/2021 âm tính. Ngày 02/8/2021 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170331 (nữ, sinh năm 1985, là tiểu thương buôn bán tại chợ Gò Bồi – Tuy Phước và chợ Kẻ Thử – Cát Tiến) – BN170332 (nam, sinh năm 2009) là thành viên gia đình thường trú tại Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 02/8/2021, được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính, chuyển cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170315: nữ, sinh năm 1990, thường trú tại Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây; là người nhà BN162089 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 02/8/2021); được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170316: nam, sinh năm 1966, thường trú tại Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 28/7/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính. Ngày 02/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát định kỳ bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170317 (nữ, sinh năm 1962, là tiểu thương buôn bán tại chợ Gò Bồi) – BN170319 (nam, sinh năm 1958) – BN170318 (nữ, sinh năm 1983, là tiểu thương buôn bán tại chợ Gò Bồi) – BN170320 (nam, sinh năm 1983) – BN170321 (nam, sinh năm 2008) – BN170322 (nữ, sinh năm 2013) là các thành viên gia đình thường trú tại Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 02/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170323 (nữ, sinh năm 1976, là tiểu thương buôn bán tại chợ Gò Bồi) – BN170324 (nam, sinh năm 2002) – BN170325 (nữ, sinh năm 1999) là các thành viên gia đình thường trú tại Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 02/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170326: nam, sinh năm 1981, thường trú tại Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 26/7/2021 có đến chợ Gò Bồi làm việc. Ngày 02/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170310: nam, sinh năm 2003, thường trú tại Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định; chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 02/8/2021 được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính, chuyển cách ly tại Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 03/8/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN170311, BN170312 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; BN170313 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn; BN170314 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi; BN170315, BN170316 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn; BN170328, BN170329, BN170331, BN170332, BN170327, BN170330 đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát; các bệnh nhân còn lại đang được cách ly điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa.

Vào ngày 02/8/2021, các khu vực, địa điểm nguy cơ COVID-19 liên quan tới BN162089 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn; các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Liên quan các bệnh nhân còn lại: Ngành Y tế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn; khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh; kịp thời khoanh vùng, phun khử khuẩn, tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng liên quan tại những khu vực có nguy cơ COVID-19; thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp với các trường hợp F1, F2 theo quy định.

 

 

Thông báo mới

Previous
Next

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x