Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

– Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng: là ngành chuyên về lĩnh vực tư vấn, thiết kế, tổ chức thi công, quản lý, giám sát và nghiệm thu các công trình xây dựng dân dụng, công trình xây dụng công nghiệp phục vụ đời sống con người như: nhà ở, nhà hàng, khách sạn, nhà xưởng, bệnh viên, trường học, chung cư,…

1. Chương trình đào tạo Đại học chính quy

TT

Nội dung Số tín chỉ
Tổng Lý thuyết Thực hành Đồ án
I Tổng khối lượng kiến thức 150 111 24 15
1 Khối kiến thức giáo dục đại cương 49 41 8 0
Trong đó: Ngoại ngữ 17 11 6 0
2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 101 70 16 15
  Trong đó: Ngoại ngữ 8 4 4 0
II Khối kiến thức giáo dục thể chất 3 0 3 0
III Khối kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh 11 5 3 0

Kế hoạch học kỳ

STT Tên học phần  TC Tự chọn Số tiết Ghi chú
TS LT TH ĐA
Học kỳ I
1 Triết học Mác – Lênin 3 45 45
2 Tiếng Anh cơ bản 1 3 60 30 30
3 Tin học cơ bản 3 45 45
4 Toán cơ bản 3 45 45
5 Vật lý ứng dụng 3 45 45
6 Pháp luật đại cương 2 30 30
7 Thí nghiệm vật lý 1 30 30
8 Giáo dục thể chất 1 * 1 30 30
9 Giáo dục quốc phòng 1 * 2 30 30
10 Giáo dục quốc phòng 2 * 2 30 30
Tổng số  18 300 240 60 0
Học kỳ II
1 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 30 30
2 Tiếng Anh giao tiếp cơ bản 1 3 60 30 30
3 Hóa học ứng dụng 2 30 30
4 Toán ứng dụng 3 45 45
5 Trách nhiệm công dân 3 45 45
6 Thí nghiệm hóa học 1 30 30
7 Cơ lý thuyết 2 30 30
8 Giáo dục thể chất 2 * 1 30 30
Tổng số  16 270 210 60 0
Học kỳ III
1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 30
2 Tiếng Anh cơ bản 2 3 60 30 30
3 Thủy lực 2 30 30
4 Vẽ kỹ thuật cơ bản 2 30 30
5 Sức bền vật liệu 1 2 30 30
6 Vật liệu xây dựng 2 30 30
7 Vẽ kỹ thuật xây dựng 2 45 15 30
8 Cấp thoát nước 2 30 30
9 Giáo dục thể chất 3 * 1 30 30
10 Giáo dục quốc phòng 3 * 5 135 15 120
11 Giáo dục quốc phòng 4 * 2 45 15 30
Tổng số  17 285 225 60 0
Học kỳ IV
1 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 30 30
2 Tiếng Anh giao tiếp cơ bản 2 3 60 30 30
3 Đọc bản vẽ kỹ thuật xây dựng 2 30 30
4 Sức bền vật liệu 2 2 30 30
5 Cơ kết cấu 1 2 30 30
6 Thí nghiệm vật liệu xây dựng 1 30 30
7 Kiến trúc dân dụng 2 30 30
8 Kỹ thuật điện công trình 2 30 30
9 Thực tập nhận thức ngành 1 30 30
Tổng số  17 300 210 90 0
Học kỳ V
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 0
2 Tiếng Anh giao tiếp với người bản ngữ 1 2 45 15 30
3 Cơ kết cấu 2 2 30 30
4 Cơ đất – Địa chất công trình 3 45 45
5 Trắc địa 2 30 30
6 Kiến trúc nhà công nghiệp 2 30 30
7 Thí nghiệm sức bền vật liệu 1 30 30
8 Máy xây dựng và an toàn lao động 2 30 30
9 Đồ án kiến trúc 1 30 0 30
Tổng số  17 300 210 60 30
Học kỳ VI
1 Tiếng Anh giao tiếp với người bản ngữ 2 3 60 30 30
2 Thí nghiệm cơ đất – địa chất công trình 1 30 30
3 Thực tập trắc địa 1 30 30
4 Kết cấu thép cấu kiện cơ bản 2 30 30
5 Kết cấu BTCT cấu kiện cơ bản 3 45 45
6 Đồ án BTCT cấu kiện cơ bản 1 30 30
7 Nền móng 3 45 45
8 Tin học ứng dụng 3 60 30 30
9 Đồ án nền móng 1 30 30
Tổng số  18 360 180 120 60
Học kỳ VII
1 Tiếng Anh chuyên  ngành Xây dựng 1 2 45 15 30
2 Tiếng Anh giao tiếp trong xây dựng 1 2 45 15 30
3 Kết cấu BTCT cấu kiện đặc biệt 3 45 45
4 Kết cấu thép nhà công nghiệp 2 30 30
5 Kỹ thuật thi công 3 45 45
6 Kinh tế và QLDA xây dựng 3 45 45
7 Đồ án khung BTCT 1 30 30
8 Đồ án kỹ thuật thi công 1 30 30
9 Thí nghiệm công trình 1 30 30
Tổng số  18 345 195 90 60
Học kỳ VIII
1 Tiếng Anh chuyên  ngành Xây dựng 2 2 45 15 30
2 Tiếng Anh giao tiếp trong xây dựng 2 2 45 15 30
3 Đồ án kết cấu thép 1 30 30
4 Tổ chức thi công 2 30 30
5 Đồ án tổ chức thi công 1 30 30
6 Thực tập kỹ thuật 2 60 60
7 Thiết kế nhà nhiều tầng 2 2 30 30
8 Kết cấu gạch, đá, gỗ 2 30 30
9 Quy hoạch đô thị 2 2 30 30
10 Công nghệ XD công trình DD&CN 2 30 30
11 Chuyên đề dự toán 2 2 30 30
12 Chuyên đề hư hỏng và sửa chữa công trình 2 30 30
13 Chuyên đề hoàn công – quyết toán công trình 2 2 30 30
14 Chuyên đề thi công phần ngầm 2 30 30
Tổng số  18 360 180 120 60
Học kỳ IX
1 Thực tập cuối khóa 3 90            – 90      –
2 Đồ án/Khoá luận tốt nghiệp/ hoặc 02 chuyên đề thay thế 8 8 TC 240            – 240
3 – Chuyên đề kết cấu 4 120 120
4 – Chuyên đề thi công- dự toán 4 120 120
Tổng số  11 330 0 90 240

2. Chuẩn đầu ra

Về Kiến thức

Sau khi tốt nghiệp, người kỹ sư xây dựng có đủ trình độ lý thuyết và thực hành của chuyên ngành đào tạo:
– Có khả năng thiết kế các công trình Xây dựng Dân dụng – Công nghiệp.
– Tư vấn đầu tư xây dựng công trình: Lập đề cương khảo sát, thiết kế; tiến hành khảo sát, thiết kế cơ sở, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, lập bản vẽ thi công, lập dự toán và tổng dự toán, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và giám sát thi công các công trình xây dựng.
– Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: lập thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, giám sát chủ đầu tư, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.
– Thành thạo trong đo đạc, kiểm tra, thí nghiệm và xử lý được số liệu trong công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng, thí nghiệm cơ học địa kỹ thuật, công tác trắc địa.
– Triển khai thi công xây dựng công trình: Lập hồ sơ dự thầu, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, lập hồ sơ bản vẽ hoàn công và làm các thủ tục thanh quyết toán công trình.
– Phát hiện, phân tích đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề nảy sinh trong quá trình khảo sát, thiết kế, thi công, quản lý kỹ thuật các công trình xây dựng.
– Nhận diện, phân tích đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý các hư hỏng trong quá trình khai thác sử dụng công trình.
– Vận dụng các công nghệ mới vào thi công xây lắp các công trình và đề xuất các giải pháp mới, đảm bảo được các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, thẩm mỹ và thân thiện với môi trường.

Về Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp, người kỹ sư xây dựng có đầy đủ các kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng được nhu cầu của xã hội:
-Thành thạo kỹ năng: đọc bản vẽ, trình bày, sắp xếp nội dung hồ sơ công trình.
-Kỹ năng thao tác sử dụng máy móc, trang thiết bị trong khảo sát, thi công công trình.
-Nắm vững cách khai thác thông tin có liên quan đến lĩnh vực xây dựng qua mạng Internet, thư viện điện tử, sách, báo, tạp chí chuyên ngành…và sử dụng các thông tin đó một cách hiệu quả.
-Kỹ năng phối hợp giữa các bên liên quan như chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án, tư vấn thiết kế và nhà thầu để hoàn thành công trình một cách hiệu quả.
-Tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại và thách thức.

Về trình độ Ngoại ngữ

– Sinh viên tốt nghiệp phải đạt tối thiểu IELT’S 4.5 theo chuẩn của Hội đồng Anh hoặc tương đương

Về trình độ Tin học

Sau khi tốt nghiệp, người kỹ sư xây dựng có đầy đủ các kỹ năng tin học để đáp ứng được nhu cầu của xã hội:
-Sử dụng thành thạo Autocad.
-Sử dụng thành thạo một trong các phần mềm thiết kế như SAP2000, ETABS, …
-Sử dụng thành thạo một trong các phần mềm dự toán như: ACIT2012 (Viện kinh tế Việt nam); G8 (Hài Hòa – Việt Nam),…

3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

– Các công ty Tư vấn thiết kế, giám sát.
– Các công ty thi công, xây lắp các công trình xây dựng.
– Các công ty khảo sát, thí nghiệm xây dựng.
– Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực xây dựng.
– Các trường đại học, cơ sở đào tạo nghề xây dựng.

Bình luận

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Các tin khác

Thông báo mới

mid 1

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x