Đại học

GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Ngành Công nghệ sinh học là ngành học hấp dẫn, thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm và theo học hiện nay. Thị trường lao động của ngành Công nghệ sinh học luôn tiềm năng và có tính cạnh tranh cao. Nhiều tập đoàn và công ty thuộc các lĩnh vực công nghệ khác nhau trên thế giới đã bắt đầu triển khai các dự án đầu tư có liên quan đến ngành Công nghệ sinh học. Mục tiêu đào tạo ra các kỹ sư/ cử nhân có đạo đức, trình độ chuyên môn cao và kiến thức quản lý tốt, có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ mới khả năng giải quyết vấn đề, giỏi ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin tốt.

Thông báo mới

Previous slide
Next slide