Ban lãnh đạo

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

TS.Lê Văn Tuấn

Trưởng khoa

2

ThS.Lương Tiến Vinh

Phó trưởng khoa

3

ThS.Võ Thị Ngọc Hà

Giảng viên

4

ThS.Lê Quốc Bảo

Giảng viên

5

KS.Nguyễn Quốc Anh

Chuyên viên

6

KS.Cao Minh An

Chuyên viên

Thông báo mới

Previous slide
Next slide