TKB lớp K15.XD.C1.01 và K15.XD.D1.01 (tuần 18 – tuần 21)

Sinh viên xem thời khóa biểu từ tuần 16 đến tuần 21 ở file đính kèm.

Thời gian biểu:

Thông báo mới

Previous
Next

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x