Thực tập cuối khóa của sinh viên lớp D16XD và T17XD_KT

– Thời gian thực tập: từ ngày 12/10/2020 đến 22/11/2020.
– Địa điểm thực tập:
+ Tại Công ty TNHH TVXD ĐH Quang Trung, phòng B.104 – Trường Đại học Quang Trung.
+ Tại đơn vị khác mà sinh viên đã đăng ký thực tập.

Sinh viên lớp D13XD thực tập tại công trình
– Sinh viên đến gặp GVHD theo lịch để được hướng dẫn và nhận giấy giới thiệu thực tập.
– Sinh viên thực tập tại công ty, công trình theo các nội dung trong Đề cương chi tiết.
– Danh sách phân công GVHD (xem ở file đính kèm).
– Trong quá trình thực tập, sinh viên phải hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp theo mẫu và nộp về văn phòng Khoa Kỹ thuật công nghệ, phòng C304 – Trường Đại học Quang Trung.
– Thời gian nộp báo cáo thực tập: trước ngày 25/11/2020.Mọi chi tiết xin liên hệ: ThS. Nguyễn Văn Công (SĐT: 0978.277.897) – Khoa kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Quang Trung.

Thông báo mới

Previous
Next

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x