Thực hiện Đồ án, Chuyên đề tốt nghiệp HKI năm học 2020-2021

– Sinh viên xem danh sách phân công GVHD Đồ án, chuyên đề tốt nghiệp ở file đính kèm.
– Sinh viên đến gặp GVHD để được giao nhiệm vụ theo lịch hẹn của GVHD (chậm nhất là ngày 21/11/2020).

Mô hình kết cấu nhà nhiều tầng
– Đối với sinh viên thực hiện Đồ án tốt nghiệp khi đến gặp GVHD cần mang theo:
+ 01 bộ Bản vẽ kiến trúc của công trình.
+ 01 Phiếu giao nhiệm vụ đồ án (theo mẫu)
+ 01 Phiếu theo dõi tiến độ đồ án (theo mẫu)
– Đối với sinh viên thực hiện Chuyên đề Kết cấu và Chuyên đề Thi công – Dự toán khi đến gặp GVHD cần mang theo:
+ 01 bộ Bản vẽ kiến trúc của công trình (để được giao nhiệm vụ của Chuyên đề Kết cấu) hoặc 01 bộ Bản vẽ kết cấu của công trình (để được giao nhiệm vụ của Chuyên đề Thi công – Dự toán).
+ 01 Phiếu giao nhiệm vụ chuyên đề (theo mẫu) / 01 chuyên đề.
+ 01 Phiếu theo dõi tiến độ chuyên đề (theo mẫu) / 01 chuyên đề.
– Tiến độ thực hiện Đồ án, Chuyên đề tốt nghiệp: sinh viên xem ở file đính kèm. 
+ Nếu sinh viên làm cả 2 chuyên đề thì cần mang theo cả bộ bản vẽ Kiến trúc và kết cấu, 02 Phiếu giao nhiệm vụ chuyên đề, 02 Phiếu theo dõi tiến độ chuyên đề.
– GVHD thực hiện việc hướng dẫn Đồ án, chuyên đề tốt nghiệp cho sinh viên theo danh sách được phân công; Hẹn lịch hướng dẫn, sửa bài mỗi tuần cho sinh viên và gửi lịch sửa bài về Khoa Kỹ thuật công nghệ để theo dõi (email nvcong@qtu.edu.vn).
– Mọi ý kiến phản hồi, xin liên hệ Văn phòng Khoa Kỹ thuật công nghệ (phòng C304), Trường Đại học Quang Trung.
– Số điện thoại: 0256.2211.968 hoặc 0978.277.897 (ThS. Nguyễn Văn Công)

Thông báo mới

Previous
Next

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x