Thực hiện Đồ án, chuyên đề tốt nghiệp của SV lớp D16XD và T17XD

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Đồ án, chuyên đề tốt nghiệp, mỗi sinh viên cần:
– Tìm 01 hồ sơ của một công trình dân dụng hoặc công trình công nghiệp từ 5 đến 10 tầng.
– Hồ sơ bao gồm bản vẽ kiến trúc, kết cấu (có file autocad)
– Khuyến khích có cả dự toán và thuyết minh.

– Lớp trưởng các lớp lập danh sách gồm: tên sinh viên và tên công trình, địa chỉ công trình (dựa vào hồ sơ công trình), gửi về email nvcong@qtu.edu.vn chậm nhất ngày 6/11/2020.
Lưu ý:
– Sau khi có danh sách phân công GVHD thực hiện Đồ án, chuyên đề tốt nghiệp, sinh viên sẽ in các bản vẽ theo yêu cầu của GVHD và gặp GVHD để được giao nhiệm vụ.

Thông báo mới

Previous
Next

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x