Thống kê các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên năm 2023

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong trường đại học góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trường Đại học Quang Trung xác định nghiên cứu khoa học là không thể thiếu trong quá trình đào tạo và đã hình thành các nhóm nghiên cứu tác động tích cực đến hoạt động đào tạo, cả người dạy, người học. Nhóm nghiên cứu mạnh sẽ là hạt nhân, môi trường tốt cho các hoạt động nghiên cứu có định hướng, mục tiêu dài hạn, trong đó sự chia sẻ tri thức, tinh thần sáng tạo sẽ được đề cao.

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng có các chính sách đãi ngộ tốt nhằm khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, xin gửi tới đội ngũ những người làm công tác khoa học và công nghệ trong Trường ĐH Quang Trung nói riêng và cả nước nói chung lời chúc thật nhiều sức khoẻ, giàu năng lượng và thành công trên con đường lao động sáng tạo và thúc đẩy sáng tạo, đưa khoa học và công nghệ của Nhà trường và cả nước lên tầm cao mới, đóng góp thiết thực hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước.

Qua đây, xin chúc mừng tác giả/nhóm tác giả đã có những công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế năm 2023:

Xin chúc mừng nhóm tác giả PGS.TS Nguyễn Đình Phư – Hiệu trưởng Trường ĐH Quang Trung đã có bài nghiên cứu về “A survey on random fractional differential equations involving the generalized Caputo fractional-order derivative” được đăng trên tạp chí Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation (Q1) số 121 năm 2023.

Link bài báo: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S100757042300120X

Bài nghiên cứu của nhóm tác giả PGS.TS Nguyễn Đình Phư về “Mittag-Leffler stability of random-order fractional nonlinear uncertain dynamic systems with impulsive effects” được đăng trên tạp chí Nonlinear Dynamics (Q1) số 111 năm 2023 (trang 9409–9430).

Link bài báo: https://link.springer.com/article/10.1007/s11071-023-08340-x

Bài nghiên cứu của nhóm tác giả PGS.TS Nguyễn Huy Nga – Trưởng Khoa Y, Trường ĐH Quang Trung: “Epidemiological characteristics of death cases by Covid-19 at Duc Giang general hospital from january to february, 2022” được đăng trên tạp chí Vietnam Medical Journal số 1 năm 2023 (trang 47 – 52).

Link bài báo: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5047/4604

Bài nghiên cứu của nhóm tác giả PGS.TS Nguyễn Huy Nga – Trưởng khoa Y, Trường ĐH Quang Trung: “Medical solid waste management knowledge among healthcare workers at duc giang general hospital in 2022” được đăng trên tạp chí Vietnam Medical Journal số 1 năm 2023 (trang 68 – 72).

Link bài báo: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5050/4607

Bài nghiên cứu của nhóm tác giả PGS.TS Nguyễn Huy Nga – Trưởng khoa Y, Trường ĐH Quang Trung: “The situation of sharps injuries among in medical staffs at Duc Giang general hospital in 2022” được đăng trên tạp chí Vietnam Medical Journal số 1 năm 2023 (trang 80 – 84).

Link bài báo: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5052/4609

Bài nghiên cứu của nhóm tác giả ThS. Phan Nguyễn Bảo Quỳnh – Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Trường ĐH Quang Trung: “Điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ tiền mặt theo ngành của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” được đăng trên tạp chí Kinh tế và Chính trị thế giới số 2, (322) năm 2023 (trang 67 – 77).

Link bài báo: https://bom.so/oEZs0L

Phòng QLKH&ĐN tổng hợp

Facebook
Twitter
LinkedIn

THÔNG BÁO MỚI

Previous
Next
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x