Quy định về công tác học vụ tại Trường Đại học Quang Trung

Quy định về công tác học vụ tại Trường Đại học Quang Trung (Ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-ĐHQT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung).

– Sinh viên xem chi tiết tại đây.

File đính kèm

Thông báo mới

Previous
Next
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x