Tìm kiếm
Tìm kiếm
Close this search box.

Nghiên cứu dự báo sức kháng chọc thủng của kết cấu bản mặt cầu bê tông cốt thanh GFRP

Nhóm tác giả: Nguyen Van Ngon(*), Nguyen Van Cong(**)
(*) Khoa Xây dựng, Trường Cao đẳng Giao thông Huế,
(**) Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Trường Đại học Quang Trung
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ (ISSN 1859-1531) – Đại học Đà Nẵng, Vol 21, No. 10, 2023.
Lĩnh vực: Kỹ thuật và Công nghệ; Loại: bài báo khoa học; Thể loại: trong nước.
Tóm tắt
Thanh polyme cốt sợi thủy tinh (GFRP) đã được sử dụng thay thế cốt thép trong kết cấu bản mặt cầu ở nhiều quốc gia nhằm mục đích nâng cao độ bền cho công trình. Tại Việt Nam, hiện chưa có tiêu chuẩn áp dụng cho kết cấu công trình cầu nói chung và bản mặt cầu nói riêng, sử dụng cốt thanh GFRP. Bài báo trình bày kết quả phân tích, đánh giá các mô hình dự báo sức kháng chọc thủng của kết cấu bản mặt cầu bê tông cốt thanh GFRP, trên cơ sở dữ liệu của 34 mẫu bản từ các nghiên cứu trước và 09 mẫu bản được tác giả tiến hành thực nghiệm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp phân tích hồi quy phi tuyến, một mô hình điều chỉnh đã được đề nghị cho kết quả dự báo phù hợp với thực nghiệm.
Từ khóa: Cốt thanh GFRP; bản mặt cầu; ứng xử uốn; sức kháng chọc thủng.
Abstract

Glass fiber reinforced polymer (GFRP) rebar has been used to replace steel reinforcement in bridge deck structures in many countries for the purpose of improving the durability of the works. In Vietnam, there are currently no standards applicable to bridge structures in general and bridge decks in particular using GFRP bars. This paper presents the analysis and evaluation results of punching shear resistance prediction models of GFRP reinforced concrete bridge deck, based on the data of 34 deck slabs from previous studies and 09 deck slabs experimented by the author. In addition, using the nonlinear regression analysis method, an adjusted model has been proposed for the prediction results that are consistent with the experimental results.

Keywords: GFRP bar; bridge deck; flexural behaviors; punching shear resistance.

Facebook
Twitter
LinkedIn

THÔNG BÁO MỚI

Previous slide
Next slide
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x