Danh sách phân công GV chấm thi HK II 2020-2021 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA NGOẠI NGỮ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Định, ngày 1   tháng    7  năm 2021
DANH SÁCH PHÂN CÔNG CHẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
STT Tên môn học Giáo viên chấm 1 Giáo viên chấm 2 SỐ SV Ghi chú
1 Tiếng Anh ngành kế toán Lưu Thị Mai Thanh Võ Thiện An 16
2 Tiếng Anh CB 2 Võ Thị Thu Sương Nguyễn Thị Hồng Điệp 11
3 Tiếng Anh giao tiếp trong Xây dựng 2 Võ Thị Thu Sương Nguyễn Thị Hồng Điệp 7
4 Tiếng Anh chuyên  ngành Xây dựng 2 Võ Thị Thu Sương Nguyễn Thị Hồng Điệp 7
5 Tiếng Anh giao tiếp với người bản ngữ 2 Võ Thiện An Lưu Thị Mai Thanh 60
6 Tiếng Anh cơ bản 1 Võ Thiện An Lưu Thị Mai Thanh 18
7 Tiếng Anh cơ bản 2 Võ Thiện An Lưu Thị Mai Thanh 18
8 Tiếng Anh cơ bản 1 Võ Thiện An Lưu Thị Mai Thanh 15
9 Tiếng Anh giao tiếp với người bản ngữ 2 Nguyễn Thị Hồng Điệp Võ Thị Thu Sương 13
KHOA NGOẠI NGỮ
P.TRƯỞNG KHOA
Lưu Thị Mai Thanh

Thông báo mới

Previous
Next

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x