Giới thiệu về Phòng TCCB-HC&TB

Trường Đại học Quang Trung được thành lập theo Quyết định số 62/2006/QĐ-TTg ngày 17/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Phòng TCCB-HC&TB được thành lập ngay từ lúc thành lập Trường. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, hiện tại Phòng TCCB-HC&TB có 16 nhân sự bao gồm: 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 14 CB-GV-NV.

Th.S Hoàng Vĩ Triều – Trưởng phòng TCCB-HC&TB

Cô Nguyễn Thị Kim Chi – Phó trưởng phòng TCCB-HC&TB

CB-GV-NV Phòng TCCB-HC&TB

Phòng TCCB-HC&TB bao gồm các bộ phận sau:

  • Tổ chức cán bộ
  • Tổ chức hành chính tổng hợp
  • Tổ Quản trị thiết bị
  • Tổ Phục vụ giảng đường
  • Tổ Bảo vệ
  • Tổ Vệ sinh
  • Tổ Bếp ăn

CB-GV-NV Phòng TCCB-HC&TB tại Lễ Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Trường.

Phòng TCCB-HC&TB luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thông báo mới

Previous
Next

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x